Jak zdobyć dofinansowanie na szkolenia?

Dla osób prowadzących własną działalność lub planujących ją założyć pojawiają się możliwości skorzystania z dofinansowania.

Na co dokładnie można przeznaczyć środki dotacyjne? Jakie trzeba spełnić warunki? Z jakimi obostrzeniami wiąże się wydatkowanie środków publicznych? Czy warto spróbować? 

Zdecydujcie sami po zapoznaniu się z naszym krótkim poradnikiem.

1. Fundusze europejskie – dofinansowania na szkolenia oraz środki na założenie własnej działalności

SZKOLENIA

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo może skorzystać z szerokiej oferty szkoleń znajdujących się w Bazie Usług Rozwojowych.

Do bazy dostępnej na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ wpisane zostały szkolenia, kursy zawodowe, doradztwo i coaching o różnorodnej tematyce: m.in. interesującego nas tematu zdrowia i urody. Nie wszystkie jednak usługi wpisane do bazy podlegają dofinansowaniu.

Jeśli chcesz wyfiltrować szkolenia „współfinansowane z EFS” należy kliknąć TUTAJ. Wówczas pojawi się lista naszych szkoleń wraz z terminami wydarzeń i ceną.

Z szerokiej oferty szkoleń każdy może znaleźć coś dla siebie i podjąć kolejny krok – zaaplikować o środki.

Na podstronie bazy o adresie: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie w zakładce “Podmiotowe systemy finansowania” wskazane zostały instytucje, które w poszczególnych województwach są operatorami środków na szkolenia (obrazek poniżej).

To u nich znajdziecie informacje, jak i kiedy aplikować o dotację na wybrane szkolenia. Każde województwo ma swoje zasady ubiegania się o środki, maksymalne wartości dofinansowania na przedsiębiorstwo (dla mikroprzedsiębiorstwa jest to zwykle 80%) i na usługę (średnio 10 tys. PLN).

Województwa: mazowieckie i pomorskie są całkowicie wyłączone ze wsparcia.

Pamiętajcie, iż najpierw trzeba poczekać na nabór wniosków u operatora, złożyć wniosek o dotację, uzyskać pozytywną decyzję i dopiero możemy wziąć udział w wybranym przez siebie szkoleniu.

Nasza firma uzyskała wpis do Bazy Usług Rozwojowych, co potwierdza, że szkolenia w Dermatic Aesthetic Academy wykonywane są na najwyższym poziomie. Zachęcamy do skorzystania z szerokiej oferty szkoleń za dofinansowaniem. A jest w czym wybierać!

Zaplanowaliśmy dla Was niemałą liczbę wydarzeń. Więcej informacji o szkoleniach organizowanych przez Dermatic Aesthetic Academy znajdziecie na stronie: http://szkolenia-zabiegi-estetyczne.pl/

Więcej informacji znajdziecie na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/ .

2. Środki krajowe – Powiatowe Urzędy Pracy – dofinasowania na szkolenia, założenie własnej działalności i wyposażenie stanowiska pracy

SZKOLENIA - KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, jak nazwa wskazuje, dofinansowuje kursy, studia podyplomowe i egzaminy, które prowadzą do uzyskania umiejętności, kwalifikacji bądź uprawnień zawodowych.

Szkolenie musi organizować podmiot mający do tego uprawnienia. Nasza firma posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, więc aplikując o środki z KFS możecie skorzystać z naszej oferty szkoleń w Dermatic Aesthetic Academy, dostępnej pod adresem: http://szkolenia-zabiegi-estetyczne.pl.
Maksymalna wartość dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstwa wynosi 100%, w pozostałych przypadkach 80%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie możecie przeznaczyć na kształcenie dla siebie – jeśli prowadzicie działalność gospodarczą, jak i pracowników, z którymi macie umowę o pracę, powołania, mianowania, wyboru lub spółdzielczą umowę o pracę.

Wniosek o dofinansowanie szkolenia z KFS należy złożyć w trakcie trwania naboru do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności.

Więcej informacji znajdziecie na stronach powiatowych urzędów pracy.

ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • Środki przewidziane dla bezrobotnych i poszukujących pracy, którzy w trakcie trwania naboru organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy przedstawią indywidualny plan działania wraz z biznesplanem planowanej działalności.
 • Dokładne listy wymogów i załączników dostępne są na stronach powiatowych urzędów pracy.
 • Zwykle urzędy wymagają, aby aplikując o dotacje opisać rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierza się podjąć, przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej, kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, źródła ich finansowania oraz szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków.
 • Katalog kosztów prowadzenia działalności uznawanych za kwalifikowane również znajdziecie na stronie poszczególnych powiatowych urzędów pracy.
 • Wysokość dofinansowania, zgodnie z ustawą, nie może przekraczać sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, a więc mniej więcej 25 tys. PLN. Niektóre urzędy już w ogłoszeniu o naborze redukują maksymalną wysokość wsparcia, by ze środków skorzystało więcej osób.
 • Otrzymując dotację mamy obowiązek prowadzenia działalności przez minimum 12 miesięcy. Pule środków na podjęcie działalności ogłaszane są zwykle z początkiem roku. Środki bardzo szybko się wyczerpują, dlatego jeśli planujcie założyć własną działalność, przygotujcie wcześniej plan działania, aby móc zaaplikować o dofinansowanie w pierwszych dniach naboru.

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY 

 • Możliwość skorzystania z refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy wiąże się z koniecznością zatrudnienia bezrobotnego, poszukującego pracy lub opiekuna osoby niepełnosprawnej skierowanych z urzędu pracy.
 • O środki mogą ubiegać się osoby prowadzące działalność gospodarczą przez minimum 6 miesięcy, a nowe stanowisko muszą utrzymać przez co najmniej 24 miesiące.
 • Wysokość refundacji i w tym przypadku nie może przekraczać sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Pieniądze możemy przeznaczyć na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.
 • Wnioski należy złożyć w trakcie trwania naboru do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na naszą siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności.
 • Po uzyskaniu rekomendacji ze strony urzędu i podpisaniu umowy dokonujemy zakupu sprzętu i zatrudniamy pracownika.

REFUNDACJA CZĘŚCI KOSZTÓW ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA

 • Ostatnią, atrakcyjną formą wsparcia dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest możliwość refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego.
 • W tym przypadku, jak i w poprzednim, skorzystanie z formy wsparcia wiąże się z koniecznością zatrudnienia osoby skierowanej z urzędu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Refundacja części kosztów pracy przewidziana jest do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne przez okres dwunastu miesięcy.
 • Stanowisko musimy utrzymać przez dwa lata – pierwszy rok refundacji i kolejny po jej zakończeniu. Ze wsparcia mogą skorzystać podmioty, które w okresie sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku nie zmniejszyły zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Rodzaje i wysokości wsparcia różnią się w zależności od urzędu pracy. To sam urząd decyduje na co i dla kogo przeznaczy środki dotacyjne. Więcej informacji znajdziecie na stronie Centrum Informacyjnego Służb Zatrudnienia pod adresem: http://zielonalinia.gov.pl/ lub dzwoniąc pod numer 19524 (obrazek poniżej).

SPRAWDŹ O DOFINANSOWANIE KTÓRYCH SZKOLEŃ Z OFERTY DERMATIC AESTHETIC ACADEMY MOŻESZ SIĘ JUŻ UBIEGAĆ. KLIKNIJ W POSZCZEGÓLNE SZKOLENIE, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY:

Dofinansowanie szkolenia mezoterapia igłowa w Dermatic Aesthetic AcademyDofinansowanie szkolenia z osocza bogatopłytkowego PRP w Dermatic Aesthetic AcademyDofinansowanie szkolenia lipoliza iniekcyjna w Dermatic Aesthetic Academy
Dofinansowanie szkolenia mezoterapia igłowa w Dermatic Aesthetic AcademyDofinansowanie szkolenia z osocza bogatopłytkowego PRP w Dermatic Aesthetic AcademyDofinansowanie szkolenia lipoliza iniekcyjna w Dermatic Aesthetic Academy
Dofinansowanie szkolenia fibryna bogatopłytkowa iprf w Dermatic Aesthetic AcademyDofinansowanie szkolenia festiwal ust, wypełniacze w Dermatic Aesthetic AcademyDofinansowanie szkolenia nici pdo, liftingujące nici w Dermatic Aesthetic Academy
Dofinansowanie na Szkolenie z autologicznego wypełniacza tkankowegoDofinansowanie szkolenia wypełniacze zaawansowane w Dermatic Aesthetic Academy
     
   

Podsumowując – dofinansowania – to nic trudnego!  Jeśli masz dodatkowe pytania, nasi konsultanci chętnie udzielą Ci pomocy.  Numer kontaktowy: 575 331 667 

Życzymy sukcesów!

Zespół Dermatic!