Certyfikat jakości ISO 9001

Certyfikat zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 dla firmy Dermatic sp. z o.o. (dawniej Esthetic Solutions S.C. Andrzej Szymczak Tomasz Pawelczak), właściciela marki Dermatic.pl i Dermatic Aesthetic Academy.

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami PN - EN ISO 9001:2015-10 jest najbardziej uznanym standardem zarządzania przedsiębiorstwem i potwierdza, że usługi świadczone przez naszą firmę pozostają zgodne z odpowiednimi normami  i spełniają wysokie standardy jakości.

Certyfikat zgodności z normą wydaje niezależna jednostka certyfikująca.

Certyfikat zarządzania zgodnie z normą ISO 9001:2015-10 dla firmy Esthetic Solutions, właściciela marki Dermatic.pl i Dermatic Aesthetic Academy.