Dermatic.pl Aesthetic Business

Kasy fiskalne online w branży beauty

ksiega protokolow 1200x300
Newsletter
, ten tekst przeczytasz w: 3 minuty
Od lipca 2021 r. również kosmetyczki, fryzjerzy, lekarze, stomatolodzy, prawnicy, a także przedsiębiorcy z klubów fitness mają obowiązek wprowadzenia kas fiskalnych z przekazem elektronicznym.

oprac. Barbara Kielczyk

Ministerstwo Finansów stopniowo obejmuje obowiązkiem stosowania kas fiskalnych online kolejnych przedsiębiorców. Ma to pomóc w walce z szarą strefą i wspomóc uczciwą konkurencję.

Kasy online to urządzenia, które przesyłają dane o rejestrowanej sprzedaży do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Kontrola i uszczelnienie VAT

System ten odbiera i gromadzi dane z kas w celach analitycznych i kontrolnych. Urządzenie powinno mieć dostęp do internetu, bowiem informacje do Centralnego Repozytorium Kas przesyłane są co 2 godziny. Aczkolwiek przepisy przewidują pewne odstępstwa.

Otrzymywanie i gromadzenie danych z kas online pozwala na kontrolę i monitorowanie bieżącej sprzedaży dokonywanej przez podatnika. To pozwoli przeciwdziałać zjawisku szarej strefy, a tym samym będzie sprzyjać uczciwej konkurencji – uzasadnia resort finansów. Wprowadzenie tych kas stanowi kolejny krok w uszczelnieniu podatku od towarów i usług na ostatnim etapie obrotu.

1 lipca 2021 r. obowiązek posiadania kasy fiskalnej online objął kolejne grupy przedsiębiorców. Do wymiany kasy zobowiązani zostali: kosmetyczki, fryzjerzy, lekarze, stomatolodzy, prawnicy, budowlańcy, a także przedsiębiorcy prowadzący siłownie oraz kluby fitness.

Papierowa rejestracja odchodzi do przeszłości

Zdecydowana większość przedsiębiorców korzysta obecnie z kas fiskalnych starego typu – z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii. Jednakże ich czas się kończy. Do końca 2022 r. wszyscy przedsiębiorcy będą zobowiązani do korzystania z tzw. kas fiskalnych online.

System Centralnego Repozytorium Kas odbiera i gromadzi dane z kas fiskalnych online w celach analitycznych i kontrolnych; przesyłane są one co 2 godziny.

Wcześniej na kasy fiskalne online przeszli już podatnicy branży motoryzacyjnej, paliwowej i opałowej. Korzystają już z nich też przedsiębiorcy zajmujący się wyżywieniem i gastronomią oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.

Pandemia przesunęła terminy
alt="kasy fiskalne online"
luiggi33/shutterstock.com

Kasy fiskalne online zobowiązani są posiadać podatnicy wymienieni w art. 145b ust. 1 ustawy o VAT – poczynając od 1 stycznia 2020 r. Pozostali przedsiębiorcy, którzy nie są wymienieni w tym przepisie co prawda nie muszą spieszyć się z zakupem nowej kasy.

Jednakże prędzej, czy później przejdą na kasę online, gdyż kasy starszego typu zostaną wycofane ze sprzedaży. Można je będzie nabyć tylko do końca 2022 r. A te już wykorzystywane wyeksploatują się lub będą wymagały wymiany pamięci fiskalnej.

W związku z pandemią covid-19 terminy prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii zostały wydłużone o pół roku.

Dlatego np. fryzjerzy, kosmetyczki i stomatolodzy muszą korzystać z kas online dopiero od niespełna miesiąca.

Możliwość skorzystania z ulgi

Przedsiębiorcy, którzy wymieniają kasę fiskalną mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Wynosi ona 90% ceny zakupu – pod warunkiem, że nie przekracza 700 zł.

Jeżeli kwota ulgi jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy. Albo do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe. Warunek – zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Przedsiębiorcy, którzy wymieniają kasę fiskalną mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Wynosi ona 90% ceny zakupu – ale nie więcej niż 700 zł.

Podatnicy nie muszą od razu wymienić wszystkich kas, aby skorzystać z ulg. Ustawodawca przewidział, że przedsiębiorcy mają pół roku od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania na zakup pozostałych kas fiskalnych online, na które także będzie przysługiwała ulga.

Formalności

Przedsiębiorca wymieniający kasę fiskalną na kasę rejestrującą online musi zakupić urządzenie, które posiada potwierdzenie od prezesa Głównego Urzędu Miar (GUM). Następnie trzeba zawrzeć umowę z  serwisantem, który posiada wymagane uprawnienia. Kolejno trzeba zadbać o bezpieczne oraz stałe łącze wi-fi z internetem. A na koniec przeprowadzić proces instalacji, jak również fiskalizacji kasy, przy serwisancie.

Przedsiębiorca wymieniający kasę fiskalną musi zakupić urządzenie, które posiada potwierdzenie od prezesa Głównego Urzędu Miar. Wymiana kasy na nową wiąże się z koniecznością odczytu i wyrejestrowania starej kasy.

Wymiana kasy na nową wiąże się z koniecznością odczytu i wyrejestrowania starej kasy. Przedsiębiorca powinien zatem złożyć we własnym urzędzie skarbowym wniosek o jej wyrejestrowanie.

Pobierz materiały edukacyjne
Facebook Instagram Youtube Spotify