Dermatic.pl Aesthetic Business

portal informacyjno-branżowy ISSN 2719-7980

Współzależność stomatologii i estetyki twarzy w utrzymaniu młodego wyglądu

srs 1200x300
, ten tekst przeczytasz w: 5 minuty
Chęć posiadania dobrego wyglądu i estetycznej twarzy to częsta przyczyna zgłaszania się pacjentów do leczenia stomatologicznego: ortodontycznego, protetycznego, czy chirurgicznego. Stomatologia estetyczna to dział, którego celem jest poprawa atrakcyjności fizycznej pacjentów. Jest zarówno stomatologią prewencyjną, jak i korekcyjną. 

prof. nadzw. dr hab. n. med. Małgorzata Pihut

Twarz jest odkrytą częścią ciała, wobec tego narażona jest na nieustającą ocenę otoczenia. Aczkolwiek estetyka to kierunek filozoficzny, oznaczająca zmysłowe poznanie piękna oraz naukę o sztuce, dotyczącą określania jej walorów.  Rozwijał się dzięki Aleksandrowi Baumgartenowi w latach 1750-58.

Wygląd twarzy odgrywa ważną rolę w kształtowaniu relacji interpersonalnych człowieka oraz wpływa na pozytywne samopoczucie i korzystne postrzeganie samego siebie. Niekorzystny wygląd twarzy często staje się powodem pogorszenia stosunków społecznych i relacji między otoczeniem. Od wczesnego dzieciństwa do późnej starości osoby oceniane jako estetyczne – niezależnie od płci – są lepiej traktowane przez otoczenie i odnoszą większe sukcesy w życiu.

Matematyczny przepis na piękno

Kiedy mówimy o estetycznym wyglądzie twarzy, mamy na myśli twarz o odpowiednich kształtach, proporcjonalną. O zachowanej ciągłości tkanek, wyróżniającą się spośród otoczenia harmonią i pięknem. Proporcjonalność to odpowiedni stosunek części do całości.

Już w starożytności grecki matematyk Euklides odkrył tzw. złote proporcje lub złote cięcie, czyli matematyczny przepis na piękno.

Już w starożytności grecki matematyk Euklides odkrył tzw. złote proporcje lub złote cięcie, czyli matematyczny przepis na piękno. Reguła złotego podziału mówi o tym, że odcinek zostaje podzielony na dwie części zgodnie z tą regułą. Jeżeli stosunek całego odcinka do większej części ma się tak, jak stosunek większej części do mniejszej i wynosi 1,618, oznaczone w matematyce jako ɸ (fi).  

alt="stomatologii i estetyki twarzy""

Inaczej mówiąc większy odcinek zajmuje  61,8 % całego odcinka, a mniejszy 32,8%. Leonardo da Vinci również przywiązywał wielką uwagę do proporcji. I w ten sposób powstał słynny człowiek witruwiański, u którego istotą były proporcje ludzkiego ciała. Na twarzy mamy wiele odcinków, które charakteryzują się złotym podziałem, jeżeli twarz jest harmonijna i estetyczna. 

alt="stomatologii i estetyki twarzy"
Złote proporcje na twarzy 
Stomatologia estetyczna – wielka dynamika rozwoju

Chęć posiadania dobrego wyglądu i estetycznej twarzy to częsta przyczyna zgłaszania się pacjentów do leczenia stomatologicznego: ortodontycznego, protetycznego, czy chirurgicznego. Stomatologia estetyczna to dział, którego celem jest poprawa atrakcyjności fizycznej pacjentów. Jest obecnie prężną dziedziną medycyny, o wielkiej dynamice rozwoju. Leczenie jest często leczeniem kompleksowym, przez co wymaga konsultacji i współpracy specjalistów wielu dziedzin stomatologicznych, które nawzajem się uzupełniają. Stomatologia estetyczna jest zarówno stomatologią prewencyjną, jak i korekcyjną. 

Na estetyczny wyglądu twarzy znaczący wpływ ma jama ustna oraz zęby w przednim i bocznym odcinku łuków zębowych. Ponadto prawidłowa wysokość dolnego odcinka, która powinna być równa wysokości czoła i długości nosa. Uszkodzone zęby w postaci  patologicznego starcia zębów, urazów  lub nieprawidłowy zgryz w znaczący sposób zmieniają rysy i kształt twarzy, zaburzając harmonię jej elementów składowych.

Protetyka, ortodoncja

Brak zębów bocznych lub wszystkich zębów powoduje znaczące zmniejszenie wysokości dolnego odcinka twarzy i wpływa niekorzystnie na estetykę twarzy. Następuje wówczas pogłębienie bruzd nosowo-wargowych i pojawienie się  starczego wyglądu. Głównym celem rehabilitacji protetycznej jest uzupełnienie brakujących zębów. Albo rekonstrukcja koron klinicznych w odpowiednim kształcie i przywrócenie fizjologicznej relacji żuchwy do szczęki.

Z kolei leczenie ortodontyczne dzieci i osób dorosłych ma na celu przywrócenie prawidłowej pozycji zębów naturalnych (zęby przemieszczone, zrotowane, stłoczone) i kontaktów zębów przeciwstawnych, czyli usunięcie wad zgryzu. 

Stomatologia estetyczna jest zarówno stomatologią prewencyjną, jak i korekcyjną. 

Na przykład odpowiednie położenie górnych zębów siecznych sprawia, że górna warga ma właściwe podparcie. A co za tym idzie, wolniej dochodzi do powstawania zmarszczek i bruzd nosowo-wargowych. W trudnych przypadkach stosowane jest leczenie ortognatyczne, czyli wspierane dodatkowo zabiegami chirurgicznymi w obrębie kości żuchwy i szczęk.

Wybielania zębów własnych

W leczeniu stomatologicznym istotne są zabiegi wybielania zębów własnych, cieszące się dużą popularnością. Stosowane jest kilka metod, a głównym ich zadaniem jest zmiana barwy na kolory jaśniejsze. Czyli zmniejszenie odcieni o zabarwieniu żółtym i szarym, a pojawieniu się koloru białego przy użyciu środków chemicznych (nadtlenek karbamidu i wodoru) lub  specjalnych lamp. Jak do każdego zabiegu stomatologicznego należy rozważyć przeciwwskazania do wybielania zębów, np. zbyt młody wiek pacjenta, ciąża, czy laktacja. Zęby przebarwione lub zanieczyszczone poddawane są piaskowaniu. Czyli zabiegowi mającemu na celu usunięcie nieestetycznych osadów i przywrócenie prawidłowego, jasnego koloru. 

alt="stomatologii i estetyki twarzy"
Cyfrowe projektowanie „uśmiechu”, czyli optymalnego kształtu koron zębów przednich

Licówki, czyli uzupełnienia osadzane na stałe na wargowej powierzchni specjalnie przygotowanych do tego koron klinicznych własnych zębów, protetyczne korony, mosty całoceramiczne (bez podbudowy metalowej) i uzupełnienia osadzane na wszczepach śródkostnych również w sposób zasadniczy poprawiają wygląd estetyczny jamy ustnej. Współczesne materiały służące do wykonania  uzupełnień stałych (ceramika szklana, tłoczona, czy infiltrowana szkłem) to materiały o wysokim stopniu wytrzymałości, biozgodności i estetyki. Również nowoczesne systemy cyfrowe – np. DSD (Digital Smile Design), czyli komputerowe projektowanie uśmiechu służą do osiągnięcia najwyższego poziomu zadowolenia pacjentów.

Estetyka w leczeniu stomatologicznym to nie tylko kwestia rekonstrukcji prawidłowych kształtów i kolorów zębów lub ich uzupełnienie. Ale również praca w obrębie tkanek miękkich. Leczenie periodontologiczne wpływa na stan dziąseł, ich wygląd i funkcję, tym samym prawidłowe utrzymanie zębów w zębodole.

Na estetyczny wyglądu twarzy znaczący wpływ ma jama ustna oraz zęby w przednim i bocznym odcinku łuków zębowych.

Medycyna estetyczna jest coraz bardziej powiązana ze stomatologią

Obecnie możemy zaoferować zastosowanie toksyny botulinowej dla uzyskania relaksacji mięśnia okrężnego ust i likwidacji tzw. dziąsłowego uśmiechu. Czyli wysokiego ułożenia warg, uwidaczniającego duży fragment dziąsła nad koronami klinicznymi zębów przednich.

alt="stomatologii i estetyki twarzy"
a. Uśmiech dziąsłowy, b. stan po zastosowaniu toksyny botulinowej

Lek ten jest również podawany w iniekcjach domięśniowych do mięśni żwaczy i przedniej części mięśni skroniowych (boczna powierzchnia twarzy) w przypadkach tzw. parafunkcji i bruksizmu. Jest to długotrwałe zgrzytanie lub zaciskanie zębów, co powoduje patologiczny rozrost mięśni żwaczy i przekształca dolne piętro twarzy w kwadrat. Skutki bruksizmu są bardzo niekorzystne dla wielu elementów układu stomatognatycznego, a ponadto wywołują napięciowe bóle głowy.

Estetyka w leczeniu stomatologicznym to również praca w obrębie tkanek miękkich.

Szeroko wykorzystywane w medycynie estetycznej osocze bogatopłytkowe znalazło zastosowanie również w leczeniu dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych. Podawane jest w obszarze górnego piętra stawów, w iniekcjach dostawowych, wpływając na likwidację objawów akustycznych w stawach i ustąpienie dolegliwości bólowych.

alt="stomatologii i estetyki twarzy"
Naletova-stock.adobe.com

W przypadku zbyt wąskich ust zalecane jest zastosowanie kwasu hialuronowego w celu uzyskania optymalnej wielkości i proporcji warg lub przywrócenia ich symetrii. A podanie kwasu w okolicę bruzd nosowo-wargowych daje możliwość ich wygładzenia i poprawy estetyki obszaru nad jamą ustną.

Zarówno zabiegi stomatologiczne, jak i medycyny estetycznej mogą w znaczący sposób wpłynąć na poprawę funkcji narządu żucia i wyglądu twarzy. Obie dziedziny wzajemnie się przenikają, dając możliwość uzyskania bardzo korzystnych zmian. Profesjonalna wiedza specjalistów zadecyduje o wyborze optymalnej metody poprawy estetyki twarzy i utrzymania młodego wyglądu.

Zdjęcia w tekście pochodzą od autorki

prof. nadzw. dr hab. n. med. Małgorzata Pihut

Kierownik Katedry Protetyki Stomatologicznej i Pracowni Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie; kierownik Ośrodka Szkolenia Medycyny Estetycznej i Makijażu Permanentnego. Specjalistka z dziedziny stomatologii ogólnej i protetyki stomatologicznej. Prowadzi szkolenia przed- i podyplomowe w dziedzinie protetyki, autorka licznych publikacji, laureatka wielu nagród. Od wielu lat zajmuje się badaniami na temat nowatorskich metod leczenia dysfunkcji narządu żucia.

Facebook Instagram