Dermatic.pl Aesthetic Business

Wpływ mediów społecznościowych na trendy w kosmetyce

ksiega protokolow 1200x300
, ten tekst przeczytasz w: 4 minuty
Szeroko pojęta kosmetyka jest w dużej mierze uzależniona od trendów szczerzonych w mediach społecznościowych, ponieważ napędzają one rynek. Życie w XXI wieku – dodatkowo zaburzone przez pandemię – pokazało potęgę i siłę technologii. Ukazując tym samym pole do wykorzystania dla zawodu kosmetologa.

Anna Kudasik

Internet, z którego korzystamy obecnie jest dość starą technologią. Pierwsze badania nad jego powstaniem rozpoczęto w 1960 roku. Jako sieć został uruchomiony dziewięć lat później. Na początku był on przeznaczony jedynie dla bardzo wąskiego grona odbiorców, do którego zaliczały się elity naukowe, akademickie i technologiczne. W latach dziewięćdziesiątych rozpoczęto rozpowszechnianie tej technologii. Aktualnie jest ona nieodłącznym elementem naszego życia.

Co nam daje korzystanie z internetu?

Internet jest miejscem, w którym można znaleźć praktycznie wszystko. Jest on najbardziej dostępnym źródłem informacji XXI wieku. Jednak większość użytkowników sieci korzysta z mediów społecznościowych.

alt="trendy w kosmetyce"

Głównym atutem sieci jest zróżnicowanie platform społecznościowych. Daje to możliwość znalezienia „własnego” miejsca niemal każdemu. A co z tego wynika – zaspokojenie potrzeby przynależności.

Według Piramidy Masłowa – który jako pierwszy zhierarchizował potrzeby i zobrazował kierunek, w jakim dąży człowiek – potrzeba przynależności znajduje się na trzecim miejscu. Tuż po zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych i zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa.

Media społecznościowe wpływają na wszystkie aspekty naszego życia. Również na branżę beauty, której cechą charakterystyczną jest rosnąca w siłę konkurencja. Taki stan rzeczy prowokuje ciągły wyścig między całym sektorem kosmetyki. Trzeba stale próbować wybić się z tłumu.

Internet jest doskonałym narzędziem, pozwalającym tworzyć  ciekawe, angażujące treści dla naszych odbiorców. Które w konsekwencji pozytywnie wpłyną na poszerzenie grupy naszych klientów oraz zyskanie ich zaufania.

Jakie są oczekiwania klientów w aspekcie prowadzenia działalności w internecie? 

W celu sprawdzenia jakie oczekiwania mają klienci względem kosmetologów w aspekcie prowadzenia działalności w internecie,  przeprowadziłam badanie przy użyciu  metody sondażu diagnostycznego i techniki ankiety. Ankieta była dostępna dla wszystkich osób zainteresowanych kosmetologią, bądź mediami społecznościowymi.

Jakie zagadnienia były tematem badań?

  • Czy badani inspirują się postami lub filmami influencerów w internecie?
  • Czy respondenci szukają porad kosmetycznych w internecie?
  • Kto kreuje trendy w internecie
  • Czy salony powinny prowadzić swoje profile w mediach społecznościowych?
  • Czy salony powinny poszerzać swoje oferty o najpopularniejsze zabiegi promowane w sieci?
  • Czy salony powinny publikować swoje prace w mediach społecznościowych?

Wyniki badania przedstawiają się następująco:

alt="diagram 1 - płeć"

Na 100 ankietowanych osób aż 94% z nich były płci żeńskiej. Zatem daje to dobry obraz w odniesieniu do salonów kosmetycznych, których główną grupą klientów są kobiety.

alt="diagram 2 - wiek"

72% ankietowanych jest w wieku 20-25 lat, 10% mieści się w przedziale 14-19 lat, 8% ankietowanych znajduje się w przedziale od 25-30 lat, a pozostała część jest powyżej 30 roku życia.

alt="diagram 3 - wykształcenie"

69% ankietowanych jest w trakcie studiów, 13% ma wykształcenie wyższe, 12% ma wykształcenie średnie. Pozostała część respondentów ma wykształcenie zasadnicze zawodowe bądź jest uczniem.

alt="diagram 4 - miejsce zamieszkania"

41% respondentów mieszka na wsi, 30% w mieście od 20 tysięcy do 100 tysięcy mieszkańców, 19% w mieście powyżej 100 tysięcy, a pozostałe 10% w mieście poniżej 20 tysięcy mieszkańców.

alt="diagram 5 - profil w mediach społecznościowych"

100% badanych jest posiadaczem konta na mediach społecznościowych

alt="inspirowanie postami"

70% badanych odpowiedziało twierdząco na zadane im pytanie, a 30% przecząco.

alt="porady kosmetyczne w internecie"

88% ankietowanych potwierdziło, że szukają porad kosmetycznych w internecie.

alt="najnowsze trendy przez influencerów"

78% ankietowanych uważa, że trendy w mediach społecznościowych są kreowane przez influencerów. 18% zaznaczyło odpowiedź „nie wiem’. 4% badanych nie zgodziło się z tym stwierdzeniem.

alt="trendy w kosmetyce"

98% badanych uważa, że salony kosmetyczne powinny prowadzić swoje profile w mediach społecznościowych.

alt="najpopularniejsze zabiegi promowane w sieci"

95% ankietowanych uważa, że salony kosmetyczne powinny poszerzać swoje oferty o najpopularniejsze zabiegi promowane w sieci.

alt="trendy w kosmetyce"

99% badanych uważa, że salony kosmetyczne powinny publikować swoje prace w mediach społecznościowych.

Podsumowując badanie

możemy dojść do kilku wniosków. Po pierwsze wszyscy ankietowani posiadają konta w mediach społecznościowych. I znaczna większość z nich szuka porad kosmetycznych w internecie.

Jak wiadomo nie wszystkie informacje, które możemy znaleźć surfując w mediach społecznościowych, są wiarygodne.  Daje to więc pole do wykorzystania przez kosmetologów, którzy mogą podzielić się swoją wiedzą. Co w konsekwencji wpłynie pozytywnie na pozyskanie klientów i budowanie realnego wizerunku marki.

Następnie większość respondentów zaznaczyła, że inspiruje się postami influencerów, którzy odpowiedzialni są za kreowanie najnowszych trendów. To skłania do wyciągnięcia wniosków, że badani oczekują od salonów stałego monitorowania trendów i wdrażania ich do swojej oferty. Oznacza to też, że trzeba regularnie sprawdzać nowości i badać rynek.

Ponad to badani oczekują od salonów kosmetycznych prowadzenia profili w mediach społecznościowych i pokazywania efektów swojej pracy. Pozwala to na świadomy wybór salonu i poznanie estetyki pracy specjalistów.

Tak więc prowadzenie profili w mediach społecznościowych wpłynie pozytywnie nie tylko na pozyskanie klientów. Ale również da szerokie pole do wykazania się wiedzą i budowania relacji z odbiorcami.

Wyniki badania pokazują, że wykształcenie zawodowe – pomimo że jest kluczowym elementem – musi zostać wzbogacone o inne gałęzie działalności. Zmusza nas to aktualizowania swojej wiedzy i stałego dokształcania się w wielu dziedzinach. Powodzenie zawodowe uwarunkowane jest podejściem do kosmetologii z różnych perspektyw oraz edukacją w wielu aspektach dając sukcesywny całokształt.

Anna Kudasik

Pobierz materiały edukacyjne
Facebook Instagram Youtube Spotify