Dermatic.pl Aesthetic Business

Od stycznia 2023 r. obowiązkowe konto na PUE ZUS

elancyl 1200x300
, ten tekst przeczytasz w: 2 minuty
– Do 30 grudnia 2022 roku wszyscy płatnicy składek powinni założyć konto na PUE ZUS –poinformował rzecznik Paweł Żebrowski. Teraz obowiązek posiadania profilu mają jedynie płatnicy rozliczający składki za więcej niż pięć osób. Od 1 stycznia 2023 roku obowiązek ten dotyczyć będzie wszystkich przedsiębiorców.

oprac. Barbara Kielczyk

Obowiązek będzie dotyczył właścicieli firm zatrudniających mniej niż pięciu pracowników, a także samozatrudnionych, którzy płacą składki tylko za siebie.

Konto na PUE ZUS

Do końca bieżącego roku wszyscy płatnicy składek: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej powinni mieć konto na PUE ZUS. Mogą to zrobić osobiście lub upoważnić kogoś do dostępu do roli płatnika na PUE ZUS. Jeżeli płatnik składek samodzielnie nie założył profilu na PUE ZUS, ale udzielił pełnomocnictwa np. księgowej lub pracownikowi biura rachunkowego to znaczy, że ma już swój profil – poinformował rzecznik ZUS.

W takim przypadku ZUS przyjmuje, że płatnik spełnił obowiązek posiadania profilu na PUE i nie ma potrzeby zakładania innego konta.

Pełnomocnictwo dla upoważnionych

Aby upoważnić inną osobę do swojego profilu płatnik, trzeba złożyć pełnomocnictwo w ZUS. Można przekazać je w formie papierowej do placówki ZUS lub w formie elektronicznej – przez PUE ZUS. Najlepiej skorzystać z gotowego formularza PEL „Pełnomocnictwo”. Na formularzu – w sekcji Zakres pełnomocnictwa – trzeba zaznaczyć pole „do załatwiania spraw za pośrednictwem PUE ZUS” oraz wpisać datę, od której osoba upoważniona ma mieć dostęp do profilu płatnika na PUE ZUS. 

Można też podać datę końca nadanego upoważnienia. Następnie należy zaznaczyć, że pełnomocnictwo jest udzielane do roli płatnik składek. Jeśli spółka ma wielu przedstawicieli, którzy zgodnie z KRS wspólnie muszą udzielać pełnomocnictwa, wówczas do formularza PEL należy dołączyć załącznik PEL-Z.

Załącznik musi być podpisany przez wszystkich przedstawicieli. Pełnomocnictwo składane elektronicznie można podpisać: profilem zaufanym, podpisem osobistym (e-dowodem) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Założenie profilu

Aby założyć profil na PUE ZUS trzeba:

  • wejść na stronę www.zus.pl,
  • kliknąć przycisk [Zarejestruj w PUE] (na górze strony),
  • wybrać dla kogo zakładany jest profil – do wyboru jest rejestracja: [Dla Ciebie], [Dla przedsiębiorców] oraz [Dla firm]; formularz rejestracyjny nieznacznie różni się w zależności od dokonanego wyboru.

Po wybraniu rejestracji [Dla przedsiębiorców], poza danymi osobowymi trzeba wpisać NIP. Potem należy wybrać sposób rejestracji:

  • za pomocą metod z portalu login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna),
  • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
  • za pomocą bankowości elektronicznej banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS (lista banków na www.zus.pl) za pomocą formularza rejestracji.
Wizyta w ZUS zbędna

Przy rejestracji za pomocą login.gov, kwalifikowanego podpisu elektronicznego i bankowości elektronicznej część danych w formularzu rejestracji wypełnia się automatycznie. Metody te pozwalają również na potwierdzenie tożsamości, dlatego skorzystanie z nich nie wymaga wizyty w ZUS.

Przy rejestracji za pomocą formularza rejestracji (przycisk [DO REJESTRACJI]), trzeba wypełnić wszystkie obowiązkowe pola.

W ciągu 7 dni od rejestracji trzeba też potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce ZUS lub podczas e-wizyty. Na wizycie trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.

Źródło: biznes.interia.pl

Pobierz materiały edukacyjne
Facebook Instagram Youtube Spotify