Dermatic.pl Aesthetic Business

Skorzystaj z funduszy szkoleniowych – nowe nabory w PARP

quiz produkt 1200x300
Newsletter
, ten tekst przeczytasz w: 4 minuty
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie ustaje we wspomaganiu finansowym doskonalenia kwalifikacji i wiedzy pracowników przedsiębiorstw. Właśnie wznowiono kolejną transzę naborów zgłoszeń o udzielenie wsparcia na usługi rozwojowe zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Nabory dotyczą kilku województw.

Barbara Kielczyk

Najwięcej ofert proponuje województwo małopolskie, bo aż 5 zagadnień szkoleniowych. Ale po kolei.

Kujawsko-Pomorskie

W tym województwie mamy Regionalny Fundusz Szkoleniowy II. Jego operatorem jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach projektu ogłoszono nabór wniosków o udzielenie wsparcia na usługi rozwojowe przedsiębiorców mające prowadzić do  podniesienia kompetencji lub zdobycia nowych kwalifikacji swoich i swoich pracowników. Ich tematami ma być m.in. zielona transformacja lub gospodarka o obiegu zamkniętym oraz cyfrowa transformacja. Odbiorcami wsparcia są podmioty (przedsiębiorstwa i inne podmioty będące pracodawcami), mające siedzibę lub jednostkę organizacyjną i prowadzące działalność  na terenie województwa  kujawsko-pomorskiego. Wielkość środków przeznaczonych na wsparcie w projekcie wynosi 10 750 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania na wyszkolenie 1 pracownika wynosi 7 000 zł, a na podmiot w zakresie usług doradczych – 10 000 zł.

Nabór prowadzony będzie elektronicznie za pomocą Generatora wniosków dostępnego na stronie: www.uslugirozwojowe.tarr.org.pl Na stronie tej znajdziecie także więcej informacji nt. dofinasowania i naboru.

W celu przygotowania wniosku należy:

 • zarejestrować konto w Generatorze wniosków
 • przygotować i złożyć poprzez Generator dokumenty zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie RFS II.

Dostęp do Generator wniosków zostanie aktywowany w poniższych terminach:

 • Dla tworzenia kont – profili użytkowników i organizacji – 6 maja 2024r. godz. 9.00
 • Dla diagnoz potrzeb rozwojowych – 13 maja 2024r. godz. 9.00
 • Dla wniosków o wsparcie i pozostałych modułów – 20 maja 2024r. godz. 9.00.
Małopolskie

Nowy nabór na „Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy”

Nabór na ten program wystartował 16 kwietnia lecz trwał do 23 kwietnia. Adresatami wsparcia są samozatrudnieni, mikro, mali i średni przedsiębiorcy z powiatów: nowotarskiego, suskiego i tatrzańskiego. Na wsparcie usług z oferty BUR przewidziano 700 tys. zł, pula rezerwowa wynosi 200 tys. zł. Ważność bonów: 3 miesiące.

Więcej informacji dla aplikujących TUTAJ

Tarnowskie Bony Rozwojowe

18 kwietnia Fundacja Rozwoju Regionu Rabka rozpoczęła nabór wniosków na „Tarnowskie Bony Rozwojowe”. Nabór potrwa do 25 kwietnia lub do chwili wyczerpania alokacji. Pula podstawowa na wsparcie usług z oferty BUR wynosi 700 tys. zł, pula rezerwowa wynosi 200 tys. zł. Ważność bonów: 3 miesiące. Adresatami wsparcia są samozatrudnieni, mikro, mali i średni przedsiębiorcy z powiatów: brzeskiego; dąbrowskiego, tarnowskiego i z Tarnowa.

Kontakty do operatora TUTAJ 

Nabór na Małopolskie Bony Rozwojowe

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zachęca zainteresowanych do ubiegania się o Małopolskie Bony Rozwojowe. Odbiorcami projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe – Nowa Perspektywa” są podmioty z powiatów miechowskiego, krakowskiego, m. Kraków, proszowickiego, wielickiego, bocheńskiego, myślenickiego.

W projekcie mogą wziąć udział: mikro, małe, średnie i duże firmy, a także pracodawcy, z siedzibą, filią, delegaturą oraz inną formą działalności na terenie podregionu krakowskiego wraz z miastem Kraków.

Z usług mogą skorzystać: przedsiębiorcy, pracodawcy i ich pracownicy (zatrudnieni co najmniej od dnia rozpoczęcia usługi rozwojowej do momentu jej zakończenia).

1 bon rozwojowy to maksymalnie 90 zł. Pomoc można przeznaczyć na dofinansowanie usług rozwojowych: szkoleń w tym studiów podyplomowych, doradztwa, egzaminów. Każdy rodzaj usługi jest dofinasowany bonami na innych zasadach:

3rdtimeluckystudio/shutterstock.com
 • Usługi szkoleniowe za osobogodzinę – 1 godz. usługi = 1 bon rozwojowy;
 • Usługi doradcze za godzinę, niezależnie od liczby zapisanych pracowników – 1 godz. usługi = 2 bony rozwojowe;
 • Egzaminy: wynik dzielenia całkowitej ceny za usługę przez 90 zł.

W ramach projektu można uzyskać 50% lub 80% dofinansowania do bonu rozwojowego. Dofinansowanie 80% jeśli:

 • przedsiębiorstwo działa w branżach/sektorach istotnym z punktu widzenia województwa;
 • skorzysta się z usługi rozwojowej, która zakończy się uzyskaniem kwalifikacji, na zasadach określonych w regulaminie;
 • skorzysta się z usługi rozwojowej, która dotyczy rozwijania umiejętności i kompetencji cyfrowych oraz niezbędnych do pracy w sektorze zielonej gospodarki.

Nabór planowany jest na maj 2024 r.

Dodatkowe informacje TUTAJ

„Sądeckie Bony Szkoleniowe” – niebawem nabór

Pod koniec kwietnia planowany jest nabór na projekt „Sądeckie Bony Szkoleniowe II”.

Grupa docelowa:

 • dla 402 pracodawców, mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną formę działalności na terenie podregionu sądeckiego tj. powiatu limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego lub miasta Nowego Sącza
 • dla ich 1608 (820 kobiet, 788 mężczyzn) pracowników.

Projekt realizują:

 • Miasto Nowy Sącz – Centrum Pozyskiwania Funduszy i Przedsiębiorczości
 • Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o.
 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
 • Sądecka Izba Gospodarcza

Więcej konkretów znajdziecie TUTAJ

Pierwszy nabór w projekcie NetBon2

Na przełomie kwietnia i maja wystartuje również pierwszy nabór w projekcie „NetBon2”. Celem projektu jest wsparcie 523 przedsiębiorstw z sektora MMŚP, dużych przedsiębiorstw oraz innych niż przedsiębiorstwa podmiotów, mających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie Małopolski Zachodniej: powiaty chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki. A także ich 1569 pracowników (801 kobiet i 768 mężczyzn) poprzez dofinansowanie kosztów usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) do 31.12.2026 r. – zgodnie ze zgłaszanym w tym zakresie zapotrzebowaniem ze strony pracodawców. Rezultatem projektu będzie podniesienie kwalifikacji u 1256 (641 kobiet i 615 mężczyzn) pracowników tych podmiotów.

Olivier-Le-Moal/shutterstock.com

Oferowane formy wsparcia:

W ramach projektu podmioty mogą skorzystać z usług rozwojowych rozliczanych za pomocą bonów rozwojowych, które dzielą się na cztery kategorie usług:

 • usługi szkoleniowe;
 • usługi indywidualnego szkolenia praktycznego w formule uczeń-mistrz (pod warunkiem wprowadzenia takiej kategorii do Bazy Usług Rozwojowych);
 • usługi o charakterze doradczym (doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching);
 • usługi jednorazowe (egzamin).

Liderem projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu.

Więcej TUTAJ

Świętokrzyskie 

BUduj swój Rozwój – Baza Usług Rozwojowych

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach wznowił nabór wniosków o dofinansowanie szkoleń w ramach projektu pn. „BUduj swój Rozwój – Baza Usług Rozwojowych”. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. A realizowanego w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania Priorytet 10. Aktywni na rynku pracy, Działanie 10.09 Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie.

Nabór nr BUR-II/3/2024 prowadzony będzie od dnia 22.04.2024 r. do dnia 08.05.2024 r. w godzinach 10.00 – 18.00 lub do przekroczenia 120% alokacji środków przeznaczonych na ten nabór. Kwota alokacji przeznaczona na nabór: 2 000 000 zł.
Więcej informacji TUTAJ

Warmińsko-Mazurskie

„Kariera przyszłości”

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka rozpoczęło 22 kwietnia nabór w projekcie „Kariera przyszłości”. Nabór skierowany jest do dorosłych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, korzystających ze wsparcia z własnej inicjatywy – z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Kryterium dostępu do projektu jest miejsce zamieszkania, zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Premiowany będzie udział osób w wieku 50+, osób z niepełnosprawnością, osób zamieszkujących powiaty pogranicza: braniewski, bartoszycki, kętrzyński, gołdapski i węgorzewski. A także osób, które zamieszkują obszary strategicznej interwencji.

Więcej danych TUTAJ

Pobierz materiały edukacyjne
Facebook Instagram Youtube Spotify