Dermatic.pl Aesthetic Business

Czy lekarze mogą edukować w social mediach?

venome cellulit 1200x300
, ten tekst przeczytasz w: 2 minuty
Promocja zdrowia czy reklama – Kodeks Etyki Lekarskiej wymaga aktualizacji
Czy lekarze prowadząc w mediach społecznościowych działalność edukacyjną narażają się na zarzut łamania zakazu reklamowania się? Medycy oczekują zatem od samorządu lekarskiego doprecyzowania przepisów.

oprac. Barbara Kielczyk

Lekarze publikujący na swych profilach społecznościowych komentarze i informacje mające na celu prostowanie nieprawdziwych – ich zdaniem – przekazów spotykają się z zarzutami, że w ten sposób promują swoją osobę. Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zapowiada zatem, że Kodeks Etyki Lekarskiej (KEL) zostanie doprecyzowany w zakresie dotyczącym przepisu zakazu reklamowania się lekarzy w sieci.

Prace nad zmianą KEL

Dr Krzysztof Kordel, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej powiedział portalowi Prawo.pl, że aktualnie Komisja Etyki Lekarskiej zbiera  propozycje zmian od lekarzy. A na najbliższym nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe mogą być uchwalone zmiany w Kodeksie Etyki.

Tym bardzie, że ostatnia zmiana Kodeksu Etyki Lekarskiej miała miejsce 20 lat temu. Przez ten czas zmieniło się mnóstwo w każdym aspekcie życia i przepisach prawnych. Pojawiła się m.in. telemedycyna, a lekarze prezentują się w mediach społecznościowych – na Facebooku czy Instagramie. Prowadzą promocję zdrowia, ale także sprzedają różne produkty. I to właśnie budzi zastrzeżenia także samych lekarzy. Pojawiają się wątpliwości co jest edukacją prozdrowotną, a co reklamą.

Dementi jest obowiązkiem

Obecność lekarzy w sieci jest niezbędna. Zbyt dużo bowiem osób spoza branży medycznej głosi nieprawdziwe i szkodliwe tezy związane z naszym zdrowiem, jego profilaktyką czy leczeniem. Lekarze zrozumieli, że powinni – w kontrze do szkodliwych treści – również zabierać głos w mediach społecznościowych – powiedziała portalowi Prawo.pl adwokat Karolina Podsiadły-Gęsikowska, ekspertka w zakresie prawa medycznego z Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej Podsiadły-Powierża.

Mecenas wyjaśnia dalej, że brak jest wytycznych, w jaki sposób to robić, aby działać w zgodzie z KEL. Wobec tego lekarze czują się niepewnie poruszając się w sieci.

Przede wszystkim należy podkreślić, że lekarz może prowadzić konto w social mediach. Brak jest przepisów, które ograniczałyby taką możliwość. Niemniej, nie sposób pominąć ogólnych norm postępowania wynikających z KEL. Już w art. 1 ust 2 i 3 czytamy, że normy etyczne lekarza zobowiązują go do dbania o godność zawodu lekarskiego. A naruszeniem godności zawodu jest każde postępowanie lekarza, które podważa zaufanie do zawodu. Zatem podejmując się  aktywności w SM należy każdorazowo rozważyć czy nie naruszają one godności zawodu. I czy nie podważają zaufania do zawodu lekarza. Oczywiście jest to kwestia ocenna, a normy etyczne ewoluują.

Dobry pomysł

Z jednej strony promocja zdrowia – idąc za rządową definicją – to tworzenie warunków ułatwiających i zachęcających do prozdrowotnego stylu życia. Zaś leki – jako produkty związane z zawodem lekarza – można by teoretycznie uznać jako dopuszczalne do promocji.  Jednakże od stycznia tego roku zakazano ich reklamowania przez lekarzy i aktorów ubranych w sposób sugerujący przynależność do tego zawodu. Wynika to z faktu, że informowanie o skuteczności leczenia chorób konkretnymi substancjami – na przykład w trakcie wykładów czy kongresów – istotnie wpływa na rokowania terapeutyczne i przynosi korzyść społeczną. Natomiast reklamowanie jednej firmy mającej produkt zawierający ten czynnik aktywny jest już nieetyczne. Nie wiąże się już bowiem bezpośrednio z leczeniem, a kierunkowaniem wydatków pacjenta.

W opinii ekspertów, dla zapewnienia lekarzom bezpieczeństwa w zakresie poruszania się w mediach społecznościowych zmiany w Kodeksie Etyki Lekarskiej są dobrym pomysłem.

Źródło: Prawo.pl

Pobierz materiały edukacyjne
Facebook Instagram Youtube Spotify