Dermatic.pl Aesthetic Business

Odmowa przyjęcia wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika

venome xxl 1200x300
, ten tekst przeczytasz w: 3 minuty
Chcesz wręczyć swojemu pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę i nie wiesz, jak to zrobić, aby pracownik nie odmówił jego przyjęcia? A może miałaś już sytuację, podczas której pracownik odmówił przyjęcia dokumentu? A następnie nie pojawił się w pracy i dostarczył zwolnienie lekarskie? W takim razie ten artykuł jest dla Ciebie.

Izabela Kaźmierczak-Kamiennik

Czym jest wypowiedzenie umowy o pracę?

Zanim przejdziemy do konkretów i odpowiedzi na pytanie postawione w tytule artykułu, spójrzmy do przepisów kodeksu pracy oraz kodeksu cywilnego. I sprawdźmy na początek czym jest w ogóle wypowiedzenie umowy o pracę.

Zgodnie z kodeksem pracy:

Art. 30. § 1. Umowa o pracę rozwiązuje się:

1) na mocy porozumienia stron;

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem).

§ 2. Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, a przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem.

Art. 32. § 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem.

Na podstawie przepisów kodeksu pracy możemy wywnioskować, że wypowiedzenie umowy o pracę jest oświadczeniem jednej ze stron. A czym dokładnie jest to oświadczenie, sprawdźmy w kodeksie cywilnym:

Zgodnie z art. 61. § 1. kodeksu cywilnego:

Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.

Jakie z tego wnioski? Jak należy rozumieć te przepisy?

Jasno możemy stwierdzić, że wypowiedzenie jest opcją rozwiązania umowy o pracę, czyli zakończenia współpracy z danym pracownikiem lub pracodawcą. Ale nie tylko.

Zgodnie z treścią art. 61. § 1 kodeksu cywilnego jest to również oświadczenie woli, czyli zachowanie zmierzające do wywołania określonych skutków prawnych. Co oznacza, że nie jest do tego potrzebna żadna reakcja drugiej strony. Najważniejsze, żeby druga strona miała możliwość zapoznania się z treścią tej woli i wiedziała co druga strona zamierza zrobić.

Jakie jest stanowisko sądów w sprawie złożenia wypowiedzenia umowy o pracę?

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2017 r. (II PK 242/16):

oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę wywiera skutek prawny w momencie, w którym adresat tego oświadczenia woli (pracownik) mógł realnie zapoznać się z jego treścią.”

Freedomz/shutterstock.com

Co to oznacza? Jest to czynność jednostronna, do której akceptacji nie jest potrzebna zgoda czy podpis drugiej osoby.

To oznacza, że pracodawca wręczając pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę wywołuje tym skutek prawny w postaci rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia zmierzającego do zakończenia umowy o pracę.

Reakcja pracownika w postaci jego zgody czy podpisu na dokumencie nie jest potrzebna, aby wypowiedzenie nabrało jakiejkolwiek mocy. W związku z tym wręczone pracownikowi wypowiedzenie jest ważne także wtedy, gdy pracownik odmówi przyjęcia dokumentu.

Co zrobić, jeżeli pracownik nie chce przyjąć wypowiedzenia umowy o pracę i unika tego? Należy:

  • wysłać je pocztą za potwierdzeniem odbioru;
  • wręczyć je w obecności świadka;
  • sporządzić notatkę służbową dotyczącą zdarzenia z oznaczeniem daty i dołączyć do akt osobowych pracownika.

Co jeżeli pracownik nie odbiera korespondencji?

Przypominamy, że od 1 lipca 2023 roku nastąpił powrót do poprzednich zasad – tych sprzed pandemii. A więc po upływie 7 dni od drugiego awizowania pismo uznaje się za doręczone. To oznacza, że bieg terminu wypowiedzenia umowy o pracę rozpocznie się w momencie niepodjęcia po raz drugi korespondencji przez pracownika.

Podsumowanie

Podsumowując – pracodawca powinien pamiętać, że wypowiedzenie umowy o pracę to jednostronna czynność. Możliwość rozwiązania umowy o pracę zagwarantowana przez kodeks pracy. Nie jest ona uzależniona od akceptacji pracownika, bo gdyby tak było, nie miałaby najmniejszego sensu. Jednocześnie pracodawca powinien pamiętać, że działa to również w drugą stronę. Jeżeli to pracownik złoży wypowiedzenie umowy o pracę, pracodawca nie może odmówić jego przyjęcia.

Izabela Kaźmierczak-Kamiennik
Prawniczka, ekspertka prawa pracy i umów w biznesie. W sieci i mediach społecznościowych działa jako Prawnik Izabela. Jej misją jest wspieranie przedsiębiorców w byciu świadomym i profesjonalnym pracodawcąRealizuje ją, wskazując odpowiednie narzędzia prawne w celu minimalizowania sytuacji kryzysowych i prowadzenia biznesu w sposób płynny.

Pobierz materiały edukacyjne
Facebook Instagram Youtube Spotify