Dermatic.pl Aesthetic Business

Chcesz zdobyć przyszłościowy zawód kosmetologa – sprawdź, gdzie szukać informacji

ksiega protokolow 1200x300
, ten tekst przeczytasz w: 8 minuty
Kosmetologia to dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy o ogromnym potencjale rynkowym. Z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na zaawansowane zabiegi, które korygują lub przywracają urodę – niwelując niepożądane zmiany skórne i inne niedoskonałości. Aby móc wykonywać zawód kosmetologa można podjąć studia kosmetologiczne, które pozwolą zdobyć niezbędne kwalifikacje i umiejętności. Pokazujemy które uczelnie prowadzą ten kierunek.

Barbara Kwiecińska-Kielczyk

Studia na kierunku kosmetologia to studia licencjackie lub magisterskie, z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Ich program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia); i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku kosmetologia można podjąć w Polsce na 30 uczelniach publicznych oraz 40 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online. Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku kosmetologia rozpoczęła się 1 marca 2024 r. i potrwa do 15 listopada 2024 r. W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na tym kierunku najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, biologia, matematyka oraz fizyka. 

Na początek prezentujemy najważniejsze ośrodki edukacyjne.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kosmetologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, biologia, chemia.

Studia II stopnia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kosmetologia. Wymagania: dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia; konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia na kierunku kosmetologia ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania (średnia ocen bez egzaminu dyplomowego).

Studia na tej uczelni prowadzone są w trybie stacjonarnym.

Uniwersytet Opolski

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia I stopnia na kierunku kosmetologia: biologia, chemia, matematyka, fizyka albo fizyka i astronomia.

Oczywiście, zdawanie tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym realnie zwiększa szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych.

Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia jest konkurs dyplomów. Studia odbywają się w systemie stacjonarnym.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
MilanMarkovic78/shutterstock.com

Kierunek Kosmetologia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie realizowany jest w Kolegium Medycznym. Celem kształcenia jest przygotowanie do wykonywania profesjonalnych zabiegów kosmetologicznych z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury. Studenci nabywają umiejętności tworzenia receptury produktów kosmetycznych, a także poznają zagadnienia związane z dermatologią.

Studia na kierunku Kosmetologia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzanie w Rzeszowie dzielą się na następujące specjalności I stopnia: kosmetologia estetyczna, odnowa biologiczna i wellness, technologia wytwarzania kosmetyków, wizaż i charakteryzacja. A także II stopnia: kosmetologia stosowana, projektowanie produktów kosmetycznych, menedżer marki kosmetycznej. Każda realizowana specjalność zakłada przekazanie wiedzy z konkretnego obszaru, a co się z tym wiąże nakierowuje na konkretną ścieżkę kariery zawodowej.

Lista przedmiotów do zaliczenia w toku nauki nie jest najkrótsza. A znajdują się na niej między innymi takie zagadnienia jak: biochemia, mikrobiologia, kosmetologia pielęgnacyjna, receptura kosmetyczna, dermatologia, medycyna estetyczna, makijaż korekcyjny, analiza kosmetyku, ocena jakości kosmetyku. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Kosmetologii mogą wykorzystać jako kosmetolog, wizażysta, dermokonsultant.

Studia przebiegają w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Kształcenie na kierunku Kosmetologia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. Studenci poznają biochemiczne mechanizmy funkcjonowania organizmu, sposoby pozyskiwania substancji używanych do pielęgnacji ciała oraz stosowanych w technologii kosmetycznej, zasady dziedziczenia i choroby genetyczne, choroby o podłożu alergicznym, czynniki środowiskowe, epidemiologiczne i psychologiczne wpływające na stan zdrowia człowieka. Zaznajamiają się z zasadami wykonywania zabiegów kosmetycznych na poszczególne części ciała z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań, stosowaniem zabiegów fizykalnych w kosmetologii, aparaturą stosowaną w kosmetologii, zasadami sporządzania kosmetyków na podstawie recepty, metodami diagnostyki mikrobiologicznej.

Studenci Kosmetologii w WSZ Gdańsk nabywają umiejętności między innymi w zakresie przeprowadzania wywiadu dermatologiczno-kosmetologicznego, dobierania i wykonywania zabiegu kosmetycznego z wykorzystaniem właściwego sprzętu i aparatury, wykonywania zabiegów z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, leczniczej oraz upiększającej, rozpoznawania działania terapeutycznego leku. A także podstawowych typów reakcji alergicznych, sporządzania kosmetyków na podstawie recept, stosowania metod mikroskopowania do oceny stanu i struktury tkanek, projektowania działań związanych ze zdrowym trybem życia, stosowania metod diagnostyki mikrobiologicznej, wykonywania różnych rodzajów makijażu.

Studia I i II stopnia realizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kosmetolog to osoba, która ma dużą wiedzę i umiejętności praktyczne, które umożliwią mu podjęcie pracy w gabinetach kosmetycznych, współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo, przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających. Absolwenci UMK często prowadzą własne gabinety kosmetyczne.

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kosmetologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka.

Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów.

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
chanyut Sribua-rawd/shutterstock.com

Kształcenie na kierunku Kosmetologia w Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru nauk o zdrowiu. W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z: zasadniczymi strukturami ludzkiego ciała, budową tkanek i narządów, mechanizmami funkcjonowania organizmu czy mechanizmami działania leków.

Co zrozumiałe, szczegółowa wiedza dotyczy obszaru kosmetologii, a zatem osoby wybierające ten kierunek poznają: zasady planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego, zasady przeprowadzania analizy kolorystycznej, chorobowe zmiany skóry, zagadnienia chemii kosmetycznej czy zagadnienia toksykologii kosmetyku.

Warto zaznaczyć, że studenci Kosmetologii w Uczelni Medycznej zdobywają szeroką i praktyczną wiedzę z zakresu poszczególnych modułów nauczania, ale oprócz tego otrzymują bogaty wybór ścieżek specjalizacyjnych.

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kosmetologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka.

Przy przyjęciu na studia II stopnia odbywa się konkurs dyplomów I stopnia kierunku kosmetologia lub kierunku zdrowie publiczne o specjalności kosmetologia lub innego kierunku o programie w co najmniej 60% zgodnym z programem nauczania kierunku kosmetologia I stopnia.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierunek Kosmetologia prowadzony jest na Wydziale Nauk Farmaceutycznych ŚUM w Sosnowcu. Absolwent studiów pierwszego stopnia na tym kierunku będzie posiadał wiedzę ogólną w zakresie nauk o zdrowiu oraz szczegółową w zakresie kosmetologii. 

YAKOBCHUK VIACHESLAV/shutterstock.com

Na poszczególnych etapach kształcenia nauka na tym kierunku studiów obejmuje także zagadnienia z zakresu: estetyki, promocji zdrowia, fizjoterapii i masażu, chemii kosmetyków, receptury kosmetycznej, organizacji gabinetu kosmetycznego, zarządzania i marketingu w kosmetologii, etyki zawodowej.

Celem studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku kosmetologia jest wykształcenie specjalistów, którzy: 

  • posiadają szeroką teoretyczną i praktyczną wiedzę pozwalającą na wykonywanie zabiegów kosmetycznych; m.in. zabiegów rewitalizacji skóry, zabiegów opóźniających procesy starzenia oraz upiększania i korygowania skóry,
  • dokonują perfekcyjnego doboru kosmetyków oraz wskazują ich zastosowania w oparciu o wiedzę farmakologiczną,
  • profesjonalnie posługują się aparaturą fizykalną stosowaną w zabiegach kosmetycznych. 

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kosmetologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

Przyjęcia kandydatów na II stopień odbywają się na podstawie posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia. A także uzyskania odpowiedniej liczby punktów w konkursie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia. O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy zapewnia pozyskanie dogłębnej wiedzy z dziedziny dermatologii, produkcji kosmetyków, ich dystrybucji. A przede wszystkim nabycie szeregu umiejętności pozwalających na wykonywanie nieszablonowych zabiegów.

Kształcenie na kierunku Kosmetologia w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy umożliwia pozyskanie ogólnej wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu, nauk społecznych, nauk humanistycznych oraz wiedzy szczegółowej z zakresu kosmetologii. Studenci uczą się planować rodzaj zabiegu kosmetycznego, stosować kosmetyki zgodnie z rozpoznaniem, wykonywać zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające z uwzględnieniem wskazań i przeciwskazań. Ponadto, zdobywają wiedzę na temat prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

W toku studiów studenci nabywają wiedzę z zakresu przeprowadzania profesjonalnych zabiegów kosmetologicznych. Uzyskują merytoryczne przygotowanie do prowadzenia działalności np. w gabinetach kosmetologicznych, studiach wizażu, ośrodkach odnowy biologicznej czy hotelach.

Jesteś kosmetologiem/kosmetolożką. Na rynku usług to jedna z najszybciej rozwijających się branż. Absolwenci posiądą kompletną wiedzę, która pozwoli na prowadzenie własnego gabinetu kosmetycznego. Będą wiedzieli jak dobierać i wykonywać zabiegi w obrębie twarzy i całego ciała. Właściwie odczytują skład kosmetyków i doskonale wiedzią, jak je stosować. Potrafią obsługiwać zaawansowane urządzenia zabiegowe. Dbają nie tylko o wygląd swoich pacjentów, ale również o ich dobre samopoczucie.

Przyjęcie na studia II stopnia następuje na podstawie średniej ocen ze studiów, uzyskanej podczas studiów I stopnia o kierunku kosmetologia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zdrowe ciało i potrzeba wzmocnienia swojej atrakcyjności to tematy niezmiennie aktualne, zyskujące coraz większe zainteresowanie. Kosmetologia to dziedzina interdyscyplinarna łącząca w sobie wiedzę z zakresu zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających, dermatologii, immunologii, chemii kosmetycznej, a także marketingu i zarządzania. 

dekazigzag/shutterstock.com

Studia wyposażają w kompletną wiedzę potrzebną do otwarcia i prowadzenia własnego gabinetu kosmetycznego. Począwszy od poznania receptury preparatów i ich właściwości, wykonania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych i upiększających, przez wykorzystywanie najnowszej aparatury, po wiedzę dotyczącą finansów i niezbędnych aspektów prawnych. Wybór Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zapewni naukę procedur kosmetologicznych zgodną z medycznymi standardami i dobrą praktyką kliniczną.

Studiując kosmetologię studenci nauczą się jak właściwie dobierać i wykonywać zabiegi na twarz i ciało. Doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra wykładowców kładzie nacisk na praktyczność i bezpieczeństwo poszczególnych procedur kosmetologicznych. Dzięki studiom dowiedzą się jak właściwie odczytywać skład kosmetyków i jak je stosować. Poznają etapy i procedury ich wytwarzania. Nabiorą doświadczenia współpracując z dermatologiem i lekarzem medycyny estetycznej.

Dzięki praktykom studenckim dowiedzą się jak wygląda codzienna praca kosmetologa. Część zajęć praktycznych odbywa się w najbardziej prestiżowych gabinetach medycyny estetycznej. Profesjonalne, dobrze wyposażone laboratoria umożliwią poznanie najnowszych technologii i zaawansowanej aparatury (lasery, urządzenia zabiegowe oraz światowej klasy aparatura badawcza).

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kosmetologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka.

Podstawą kwalifikacji na II stopień jest konkurs ocen.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferuje perspektywę studiowania na kierunku Kosmetologia, studia I i II stopnia, w formie dziennej, z możliwością jednoczesnej aktywności zawodowej na studiach II stopnia (3-dniowy system kształcenia). Na bazie interdyscyplinarnej wiedzy w dziedzinie nauk farmaceutycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk medycznych proponowana jest interesująca i nieszablonowa oferta programowa przygotowująca kompetentną kadrę w zakresie kosmetologii holistycznej, gotową do poszukiwania nowych rozwiązań i rozumiejącą potrzebę kreowania swoistej kultury kosmetologicznej.

sirtravelalot/shutterstock.com

Zakładane efekty uczenia się harmonizują z prowadzoną działalnością naukowo-badawczą uniwersytetu. I koncentrują się na 3 głównych nurtach aktywności kosmetologicznej powiązanych z 3 dyscyplinami, do których kierunek został przyporządkowany:

  • z obszaru nauk farmaceutycznych zgłębiane są podstawy chemii, fizyki i biologii niezbędne do zrozumienia funkcjonowania organizmu oraz procesów i właściwości związanych z lekiem dermatologicznym i szeroko pojętym kosmetykiem; poznawane kompozycje, zastosowania upiększających/leczniczych surowców naturalnych/syntetycznych, tajniki wytwarzania i formulacji kosmetyku, kontroli jakości surowca i kosmetyku oraz jego aktywności biologicznej, skuteczności i bezpieczeństwa;
  • z obszaru nauk medycznych studenci poznają budowę, funkcje i tajniki ludzkiego ciała, jego funkcjonowanie w stanie zdrowia i choroby oraz szeroko pojęte schorzenia skóry i jej przydatków w zakresie właściwym dla kierunku Kosmetologia;
  • z obszaru nauk o zdrowiu poznawane są zagadnienia dotyczące estetyki i pielęgnacji ciała ludzkiego, dbałości o jego piękno i urodę, zachowań promujących zdrowy tryb życia, profilaktyki chorób skóry i przedwczesnych, zewnętrznych oznak starzenia, pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo, współpracy z dermatologiem, alergologiem, lekarzem medycyny estetycznej i innym specjalistą.

W kwalifikacji na II stopień studiów brana jest pod uwagę średnia ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia uzyskana na kierunku kosmetologia. Wraz z wynikiem egzaminu dyplomowego jako dodatkowym kryterium w przypadku uzyskania takiej samej średniej ocen przez grupę osób kandydujących większą niż liczba wolnych miejsc.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

UJ kształci kosmetologów na Wydziale Farmaceutycznym. Są to studia II stopnia, czyli magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku kosmetologia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku kosmetologia? Ceny w 2024 roku wahają się od 4150 zł do 11 000 zł za pierwszy rok studiów.

Drugi zestaw uczelni i ich filii kształcących kosmetologów TUTAJ

Pobierz materiały edukacyjne
Facebook Instagram Youtube Spotify