Dermatic.pl Aesthetic Business

Jak zdobyć dofinansowanie?

trendbook 1200x300
, ten tekst przeczytasz w: 4 minuty
Dla osób prowadzących własną działalność lub planujących ją założyć pojawiają się możliwości skorzystania z dofinansowania.
Na co dokładnie można przeznaczyć środki dotacyjne? Jakie trzeba spełnić warunki? Z jakimi obostrzeniami wiąże się wydatkowanie środków publicznych? Czy warto spróbować? 

Zdecydujcie sami po zapoznaniu się z naszym krótkim poradnikiem.

1. Fundusze europejskie – dofinansowania na szkolenia oraz środki na założenie własnej działalności
  • Szkolenia

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo może skorzystać z szerokiej oferty szkoleń znajdujących się w Bazie Usług Rozwojowych.

Do bazy dostępnej na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ wpisane zostały szkolenia, kursy zawodowe, doradztwo i coaching o różnorodnej tematyce: m.in. interesującego nas tematu zdrowia i urody. Nie wszystkie jednak usługi wpisane do bazy podlegają dofinansowaniu.

Jeśli chcesz wyfiltrować szkolenia „współfinansowane z EFS” należy kliknąć TUTAJ. Wówczas pojawi się lista naszych szkoleń wraz z terminami wydarzeń i ceną (obrazek poniżej).

alt="dofinansowania"

Z szerokiej oferty szkoleń każdy może znaleźć coś dla siebie i podjąć kolejny krok – zaaplikować o środki.

Na podstronie bazy o adresie: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie w zakładce “Podmiotowe systemy finansowania” wskazane zostały instytucje, które w poszczególnych województwach są operatorami środków na szkolenia (obrazek poniżej).

alt="dofinansowania"

To u nich znajdziecie informacje, jak i kiedy aplikować o dotację na wybrane szkolenia. Każde województwo ma swoje zasady ubiegania się o środki, maksymalne wartości dofinansowania na przedsiębiorstwo (dla mikroprzedsiębiorstwa jest to zwykle 80%) i na usługę (średnio 10 tys. PLN).

Województwa: mazowieckie i pomorskie są całkowicie wyłączone ze wsparcia.

Pamiętajcie, iż najpierw trzeba poczekać na nabór wniosków u operatora, złożyć wniosek o dotację, uzyskać pozytywną decyzję i dopiero możemy wziąć udział w wybranym przez siebie szkoleniu.

Nasza firma uzyskała wpis do Bazy Usług Rozwojowych, co potwierdza, że szkolenia w Dermatic Aesthetic Academy wykonywane są na najwyższym poziomie. Zachęcamy do skorzystania z szerokiej oferty szkoleń za dofinansowaniem. A jest w czym wybierać!

Zaplanowaliśmy dla Was niemałą liczbę wydarzeń. Więcej informacji o szkoleniach organizowanych przez Dermatic Aesthetic Academy znajdziecie na stronie: http://szkolenia-zabiegi-estetyczne.pl/

Więcej informacji znajdziecie na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/

2. Środki krajowe – Powiatowe Urzędy Pracy – dofinasowania na szkolenia, założenie własnej działalności i wyposażenie stanowiska pracy
  • Szkolenia – Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, jak nazwa wskazuje, dofinansowuje kursy, studia podyplomowe i egzaminy, które prowadzą do uzyskania umiejętności, kwalifikacji bądź uprawnień zawodowych.

Szkolenie musi organizować podmiot mający do tego uprawnienia. Nasza firma posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, więc aplikując o środki z KFS możecie skorzystać z naszej oferty szkoleń w Dermatic Aesthetic Academy, dostępnej pod adresem: http://szkolenia-zabiegi-estetyczne.pl.
Maksymalna wartość dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstwa wynosi 100%, w pozostałych przypadkach 80%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie możecie przeznaczyć na kształcenie dla siebie – jeśli prowadzicie działalność gospodarczą, jak i pracowników, z którymi macie umowę o pracę, powołania, mianowania, wyboru lub spółdzielczą umowę o pracę.

Wniosek o dofinansowanie szkolenia z KFS należy złożyć w trakcie trwania naboru do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności.

Więcej informacji znajdziecie na stronach powiatowych urzędów pracy.

  • Zakładanie działalności gospodarczej

Środki przewidziane dla bezrobotnych i poszukujących pracy, którzy w trakcie trwania naboru organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy przedstawią indywidualny plan działania wraz z biznesplanem planowanej działalności.

Dokładne listy wymogów i załączników dostępne są na stronach powiatowych urzędów pracy.

Zwykle urzędy wymagają, aby aplikując o dotacje opisać rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierza się podjąć, przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej, kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, źródła ich finansowania oraz szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków.

Katalog kosztów prowadzenia działalności uznawanych za kwalifikowane również znajdziecie na stronie poszczególnych powiatowych urzędów pracy.

Wysokość dofinansowania, zgodnie z ustawą, nie może przekraczać sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, a więc mniej więcej 25 tys. PLN. Niektóre urzędy już w ogłoszeniu o naborze redukują maksymalną wysokość wsparcia, by ze środków skorzystało więcej osób.

Otrzymując dotację mamy obowiązek prowadzenia działalności przez minimum 12 miesięcy. Pule środków na podjęcie działalności ogłaszane są zwykle z początkiem roku. Środki bardzo szybko się wyczerpują, dlatego jeśli planujcie założyć własną działalność, przygotujcie wcześniej plan działania, aby móc zaaplikować o dofinansowanie w pierwszych dniach naboru.

  • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Możliwość skorzystania z refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy wiąże się z koniecznością zatrudnienia bezrobotnego, poszukującego pracy lub opiekuna osoby niepełnosprawnej skierowanych z urzędu pracy.

O środki mogą ubiegać się osoby prowadzące działalność gospodarczą przez minimum 6 miesięcy, a nowe stanowisko muszą utrzymać przez co najmniej 24 miesiące.

Wysokość refundacji i w tym przypadku nie może przekraczać sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Pieniądze możemy przeznaczyć na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.

Wnioski należy złożyć w trakcie trwania naboru do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na naszą siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności.

Po uzyskaniu rekomendacji ze strony urzędu i podpisaniu umowy dokonujemy zakupu sprzętu i zatrudniamy pracownika.

  • Refundacja części kosztów zatrudnienia pracownika

Ostatnią, atrakcyjną formą wsparcia dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest możliwość refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego.

W tym przypadku, jak i w poprzednim, skorzystanie z formy wsparcia wiąże się z koniecznością zatrudnienia osoby skierowanej z urzędu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Refundacja części kosztów pracy przewidziana jest do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne przez okres dwunastu miesięcy.

Stanowisko musimy utrzymać przez dwa lata – pierwszy rok refundacji i kolejny po jej zakończeniu. Ze wsparcia mogą skorzystać podmioty, które w okresie sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku nie zmniejszyły zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Rodzaje i wysokości wsparcia różnią się w zależności od urzędu pracy. To sam urząd decyduje na co i dla kogo przeznaczy środki dotacyjne. Więcej informacji znajdziecie na stronie Centrum Informacyjnego Służb Zatrudnienia pod adresem: http://zielonalinia.gov.pl/ lub dzwoniąc pod numer 19524 (obrazek poniżej).

alt="dofinansowania"
https://zielonalinia.gov.pl/

Podsumowując – dofinansowania – to nic trudnego!  Jeśli masz dodatkowe pytania, nasi konsultanci chętnie udzielą Ci pomocy. Numer kontaktowy: 575-331-667.

Życzymy sukcesów!

Pobierz materiały edukacyjne
Facebook Instagram Youtube Spotify