Dermatic.pl Aesthetic Business

portal informacyjno-branżowy ISSN 2719-7980

PARP otwiera biuro regionalne w Poznaniu

, ten tekst przeczytasz w: 5 minuty
Pierwsze biuro regionalne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości otwarto w Poznaniu. Wielkopolska placówka, mieszcząca się w World Trade Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, będzie punktem kontaktowym dla przedsiębiorców z zachodniej części Polski. Będzie też odpowiedzialna za m.in. opracowywanie i testowanie nowych form wsparcia związanych z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego. A także koordynację Systemu Wczesnego Ostrzegania MŚP – jednego z najważniejszych tegorocznych programów uruchamianych z funduszy unijnych w ramach POWER.

Barbara Kwiecińska-Kielczyk

Mijający rok pokazał, że wytrwałość, ciężka praca i determinacja naszych przedsiębiorców odegrały decydującą rolę w utrzymaniu dobrego stanu polskiej gospodarki. Ale to nie wszystko. Przed nami program, który pomoże nam szybko odbudować wiele sektorów gospodarki. Mowa o Krajowym Programie Odbudowy, dzięki któremu Polska może dysponować ponad 58 miliardami euro. Wykorzystajmy naszą szansę! Skorzystanie z tej szansy zależy w dużej mierze od efektywniejszej i ściślejszej współpracy między państwem a przedsiębiorcami, czyli odbiorcami wsparcia. Otwarcie biura regionalnego PARP to jeden z przykładów działań w tym kierunku – mówi Jarosław Gowin, wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii.

PARP bliżej przedsiębiorców
alt="PARP Poznań"

Wielkopolska placówka PARP to część koncepcji, zgodnie z którą skracany jest dystans między przedsiębiorcami a instytucjami wspierającymi ich działalność. Biuro regionalne w Poznaniu będzie odpowiedzialne przede wszystkim za realizację działań informacyjnych i promocyjnych dla przedsiębiorców z Polski Zachodniej.

Jako Wielkopolanin wiem dobrze, że Wielkopolska to takie wartości jak praca organiczna, przedsiębiorczość i gospodarność. Regionalne Biuro PARP w Poznaniu zostało powołane właśnie po to, by na tym ważnym dla przedsiębiorców obszarze dać dodatkowe wsparcie. I stanowić siłę napędową dla rozwoju kompetencji, inwestycji technologii i innowacji. Kluczowe jest również budowanie świadomości wśród przedsiębiorców z całego makroregionu Polski Zachodniej w zakresie efektywnego wykorzystania oferty oraz instrumentów wsparcia oferowanych przez PARP. Jestem przekonany, że udzielona pomoc, konsultacje, konferencje, webinary przeprowadzone przez zespół poznańskiego Biura PARP będą przekładać się na konkretne rezultaty i liczbę obsłużonych przedsiębiorców – podkreślił Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju, pracy i technologii.

Wielkopolska placówka PARP to część koncepcji, zgodnie z którą skracany jest dystans między przedsiębiorcami a instytucjami wspierającymi ich działalność. Biuro regionalne w Poznaniu będzie odpowiedzialne przede wszystkim za realizację działań informacyjnych i promocyjnych dla przedsiębiorców z Polski Zachodniej.

Wielkopolska w czołówce regionów

PARP od ponad 20 lat analizuje stan sektora MŚP w ujęciu regionalnym. Wielkopolska w tych badaniach wypada jako bardzo silne województwo pod względem istotnych parametrów przedsiębiorczości. W przypadku dwóch zajmuje pierwsze miejsce w rankingu województw; takich jak liczba aktywnych małych firm na mieszkańca (1,5), a także liczba pracowników przypadająca na jedną małą firmę (32,4).

W województwie pozytywnie wyróżniają się też mikrofirmy, które przeznaczają wyższe środki na inwestycje niż podobne podmioty w pozostałej części kraju, plasując się na drugim miejscu po Mazowszu.

Instrumenty wsparcia dla firm w potrzebie

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej będziemy wspierać technologiczny rozwój małych i średnich przedsiębiorstw przez innowacje i technologie wpisujące się w model gospodarki o obiegu zamkniętym. Opracowanie modeli współpracy i wsparcia polskich przedsiębiorców w tym zakresie to jedno z głównych zadań biura PARP w Poznaniu. Zdobyte know-how będzie służyło wszystkim polskim firmom. Pozyskiwana wiedza będzie bowiem pomocna w opracowywaniu instrumentów wsparcia, które będą dostępne w całym kraju – zaznacza Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Pracownicy poznańskiego oddziału PARP będą odpowiedzialni m.in. za opracowywanie i testowanie nowych form wsparcia związanych z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) oraz wspieranie przedsiębiorstw znajdujących się w okresowych trudnościach.

Inicjatywa powstania regionalnego oddziału to odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców, ale i samej Agencji, by być z nimi w bliższym kontakcie. Wielkopolska to region silny gospodarczo, z dużym zapleczem firm produkcyjnych. Z pewnością będą one promotorami rozwoju w obszarach, które chce w kolejnych latach wspierać PARP. Umiejscowienie w Poznaniu pozwoli nam na szybsze dotarcie do firm, których działania mogą służyć jako dobre praktyki dla innych podmiotów. A także dobrze poznać potrzeby przedsiębiorstw, które stawiają na szybki rozwój – mówi Małgorzata Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej będziemy wspierać technologiczny rozwój małych i średnich przedsiębiorstw przez innowacje i technologie wpisujące się w model gospodarki o obiegu zamkniętym. Opracowanie modeli współpracy i wsparcia polskich przedsiębiorców w tym zakresie to jedno z głównych zadań biura PARP w Poznaniu.

W poznańskim oddziale będzie ponadto zlokalizowany punkt informacyjny jednego z najważniejszych tegorocznych projektów PARP – Systemu Wczesnego Ostrzegania MŚP w okresowych trudnościach (SWO).

SWO, czyli System Wczesnego Ostrzegania MŚP

Wiele przedsiębiorstw musiało się zmierzyć nie tylko ze znanymi do tej pory trudnościami. Ale także z zupełnie nowym wyzwaniem jakim jest pandemia koronawirusa. Niektóre branże zostały szczególnie dotknięte i firmy w nich działające nie mogły czasowo prowadzić działalności. Branżą mocno dotkniętą przez kolejne lockdowny jest m.in. branża beauty.

alt="PARP Poznań"

Aby uchronić je przed przedwczesną likwidacją lub upadkiem oraz stratami finansowymi, kadrowymi, czy rozwojowymi, ważne jest wsparcie dopasowane do indywidualnych potrzeb. Odpowiednio szybka reakcja na kłopoty firmy może pomóc uchronić ją przed redukcją zatrudnienia, zaciągnięciem pożyczek, czy rezygnacją z inwestycji w innowacje oraz rozwój.

Podmioty, w których sytuacja kryzysowa jest już faktem, będą mogły sprawniej uporać się z trudnościami, ustabilizować swoją sytuację oraz skupić na najważniejszej kwestii, czyli rozwoju.

System wczesnego ostrzegania, jest skierowany do wszystkich mikro-, małych i średnich firm działających na terenie Polski, które przechodzą okresowe trudności. Pomaga przede wszystkim ustalić źródło i przyczyny złej kondycji przedsiębiorstwa. A w dalszym kroku oferuje najlepiej dopasowane narzędzia do ich rozwiązania.

Podmioty, w których sytuacja kryzysowa jest już faktem, będą mogły sprawniej uporać się z trudnościami, ustabilizować swoją sytuację oraz skupić na najważniejszej kwestii, czyli rozwoju.

Przedsiębiorca, który zgłosi się do Projektu będzie mógł uzyskać pomoc finansową ze wskazaniem na szkolenia, doradztwo, czy mentoring. Pierwszym krokiem, po zarejestrowaniu, będzie zbadanie kondycji swojej firmy. Przeprowadzenie diagnozy przedsiębiorstwa pozwoli na wskazanie przyczyn zaistniałych trudności.

Po przeprowadzeniu badania zostaną wskazane najodpowiedniejsze formy wsparcia: szkolenie, doradztwo lub mentoring. Przedsiębiorca będzie mógł samodzielnie wybrać usługi z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom.

Ile możesz otrzymać?

Przedsiębiorcy po zakwalifikowaniu doprogramu mogą uzyskać dofinansowanie usług rozwojowych o wartości do 16 tys. zł netto. Do przedsiębiorców łącznie trafi wsparcie doradczo-szkoleniowe o łącznej wartości 32 mln zł z unijnego programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Rekrutacja do programu odbywa się w podziale na 4 makroregiony. Przedsiębiorcy z dwóch pierwszych, czyli województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielopolskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego mogą się zgłaszać do projektu od 1 lipca br. Informacje o starcie programu w pozostałych województwach zostaną wkrótce ogłoszone na stronie internetowej PARP.

alt="PARP Poznań"

Województwa wchodzące w skład poszczególnych makroregionów:

Makroregion 1 – zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie;

Makroregion 2 – warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie;

Makroregion 3 – świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie;

Makroregion 4 – dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie.

Więcej informacji: www.parp.gov.pl/swo

Biuro Regionalne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu mieści się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, ul. Bukowska 12 (budynek World Trade Center, I piętro).

Facebook Instagram