Dermatic.pl Aesthetic Business

Finansowanie zakupu urządzeń medycznych i kosmetycznych

, ten tekst przeczytasz w: 5 minuty
Branża medyczna w sektorze prywatnym, medycyna estetyczna i kosmetologia rozwijają się bardzo intensywnie. W dziedzinie stricte medycznej podyktowane jest to niedoinwestowaniem państwowej służby zdrowia. I nieudolnym systemem, gdzie oczekiwania na terminy do specjalistów są bardzo długie.

Agnieszka Żurek

Pacjenci szukają zatem możliwości, aby wykonać badania w placówkach prywatnych. Oznacza to, że te właśnie placówki podejmują decyzję o zainwestowaniu w niezbędny sprzęt. Mówimy tutaj o szerokim spektrum nowoczesnych urządzeń od RTG punktowych do RTG śródoperacyjnych, tomografach,  USG, endoskopach (np. wideogastroskopach, czy wideokolonoskopach). Także laserach medycznych, sprzęcie okulistycznym i stomatologicznym, urządzeniach do leczenia nietrzymania moczu.

Jeżeli chodzi natomiast o branżę estetyczną i kosmetyczną, to wraz ze wzrostem świadomości polskiego społeczeństwa, że należy o siebie dbać, pojawiło się zapotrzebowanie na tego typu usługi. Te które mogą mieć przesłanki medyczne lub podnosić nasz komfort życia i pozwalać akceptować  samego siebie. W tym obszarze pojawia się całe spektrum urządzeń, które pełnią różne funkcje. Jak lasery medyczne (np. lasery CO2, frakcyjne, do epilacji), plazmy, radiofrekwencja mikroigłowa, urządzenia do modelowania sylwetki i redukcji tkanki tłuszczowej, HIFU, oczyszczanie wodorowe itp…

Jakie zatem możliwości mają lekarze i kosmetolodzy?

Zakup sprzętu medycznego i kosmetologicznego można sfinansować w następujący sposób:

 • leasing operacyjny
 • leasing finansowy
 • leasing zwrotny
 • pożyczka medyczna
 • kredyt gotówkowy
Leasing operacyjny

jest usługą finansową, w przypadku której właścicielem przedmiotu leasingu pozostaje firma leasingowa. Ona amortyzuje sprzęt, natomiast lekarz, czy kosmetolog zobowiązany jest do zapłaty rat leasingowych wynikających z umowy leasingu. Stanowią one w całości (część odsetkowa i kapitałowa) koszt uzyskania przychodu. W praktyce klient wybiera dany sprzęt u dostawcy, natomiast płaci za niego firma leasingowa.

Należy wiedzieć, że firma leasingowa nie odpowiada za obowiązki, wynikające z tytułu gwarancji i rękojmi. Przy wyborze dostawcy należy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób funkcjonuje dział serwisu. Ponieważ awaria sprzętu nie zwalnia z konieczności płacenia rat leasingu. Zabezpieczeniem w przypadku umowy leasingu jest finansowany sprzęt, który oczywiście musi być ubezpieczony. Zwykle proponuje to firma leasingowa. W przypadku firm, które krótko działają na rynku, wymagana jest wpłata własna (płatna do dostawcy lub firmy leasingowej).

Leasing operacyjny jest usługą finansową, gdzie właścicielem przedmiotu leasingu pozostaje firma leasingowa amortyzująca sprzęt, natomiast lekarz, czy kosmetolog zobowiązany jest do zapłaty rat leasingowych.

Okres umowy leasingu uzależniony jest od normatywnego okresu amortyzacji i nie może być krótszy niż 40% tego okresu. Oznacza to, że w przypadku urządzeń o 20% (60 miesięcy) amortyzacji nie może to być mniej niż 24 miesiące. Natomiast w przypadku amortyzacji 10%, nie może to być mniej niż 48 miesięcy. Raty leasingowe opodatkowane są 23% podatkiem VAT. Firmy leasingowe preferują finansowanie nowych sprzętów od autoryzowanych dostawców. Średni okres finansowania, który wybierają klienci to 60 miesięcy. 

Leasing finansowy

W tym przypadku właścicielem ekonomicznym leasingowanego sprzętu jest klient. On amortyzuje sprzęt i opłaca raty leasingowe, natomiast tylko część odsetkowa raty leasingowej stanowi koszt. Dodatkowo na samym początku klient zobligowany jest do zapłaty całego podatku VAT, przypadającego na wszystkie raty leasingowe za cały okres finansowania. Jest to jednorazowa duża kwota, dlatego też ten produkt jest rzadko wybierany przez klientów.

W przypadku leasingu finansowego właścicielem ekonomicznym leasingowanego sprzętu jest klient, który amortyzuje sprzęt i opłaca raty leasingowe.

Leasing zwrotny

stosuje się w przypadku, gdy firma już zakupiła sprzęt, za który sama dokonała zapłaty do dostawcy. Nie minęły 3 miesiące, czyli urządzenie traktowane jest jak nowe, pojawiają się potrzeby finansowe wynikające np. z innych inwestycji. Wówczas klient sprzedaje wcześniej zakupiony sprzęt do firmy leasingowej. A ona na podstawie zawartej umowy leasingu oraz przedłożonej faktury pierwotnej wraz z dowodem zapłaty (potwierdza to przeniesienie prawa własności) wypłaca środki bezpośrednio do klienta. Reszta zasad obowiązuje tak samo, jak w przypadku leasingu operacyjnego, czy finansowego. 

Leasing zwrotny stosuje się w przypadku, gdy firma już zakupiła sprzęt, za który sama dokonała zapłaty do dostawcy.

Pożyczka medyczna

jest najczęściej wybieranym produktem w branży medycznej i kosmetologicznej. Podyktowane jest to opodatkowaniem urządzeń medycznych i kosmetologicznych najczęściej (nie zawsze) kwotą 8% podatku VAT. W związku z tym, że klienci z tych branż najczęściej nie są podatnikami podatku VAT, ten sposób finansowania sprzętu jest szczególnie korzystny. Wybór leasingu w tym przypadku, gdzie raty leasingowe są opodatkowane 23% podatkiem VAT, oznaczałby docelowo zwiększenie kosztu urządzenia o 15%.

W przypadku pożyczki medycznej finansowana jest wartość brutto urządzenia. Klient dokonuje wyboru dostawcy i sprzętu. Natomiast faktura za sprzęt wystawiona jest przez dostawcę na klienta (nie jak w przypadku leasingu na firmę leasingową). Na podstawie umowy pożyczki instytucja finansowa dokonuje zapłaty za sprzęt bezpośrednio do dostawcy. Oczywiście finansowany sprzęt musi być ubezpieczony. W przypadku przenośnych urządzeń medycznych, ze względu na większe ryzyko kradzieży, to ubezpieczenie jest zawsze droższe.

Pożyczka medyczna jest najczęściej wybieranym produktem w branży medycznej i kosmetologicznej.

Zawierając umowę pożyczki medycznej, klient jest właścicielem finansowanego sprzętu i go amortyzuje. Kosztem dla klienta jest amortyzacja i część odsetkowa raty pożyczki (nie cała rata, jak to ma miejsce w przypadku leasingu). Zabezpieczeniem w przypadku tejże umowy jest zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie na finansowanym sprzęcie (zależy od wartości finansowanego sprzętu) oraz weksel. Zaletą pożyczki jest to,  że można ją wcześniej spłacić. 

Przykład

Wskazuje na różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym, a pożyczką medyczną:

Finansowanie sprzętu za kwotę 100.000 zł netto + 8 % podatku VAT = 108.000 zł brutto, amortyzacja 20 % (60 miesięcy), okres finansowania 36 miesięcy, odsetki 10.000 zł za okres 36 miesięcy:

alt="urządzeń medycznych"
ngrad – stock.adobe.com
 • Leasing operacyjny
 • rata miesięczna = 3757 zł brutto;  (100.000 zł + 10.000 zł : 36) = 3055 zł netto +  23 % VAT, tj. 702 zł 
 • koszt miesięczny = 3055 zł

 • Pożyczka medyczna
 • rata miesięczna = 3277 zł (100.000 zł + 10.000 zł + 8000 zł : 36)
 • koszt miesięczny = 1943 zł  (277 zł odsetki od pożyczki – dla uproszczenia, ponieważ przeważnie odsetki są malejące + amortyzacja 1666 zł (100.000 zł : 60)
Kredyt gotówkowy

na dowolny cel może być źródłem finansowania sprzętu medycznego i kosmetologicznego. Bank w tym przypadku analizuje zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu na podstawie przedłożonych dokumentów firmy. Analiza ryzyka transakcji nie bierze pod uwagę rodzaju finansowanego sprzętu, jak to ma miejsce w przypadku leasingu, czy pożyczki medycznej.  Finansowany sprzęt nie stanowi zabezpieczenia tego kredytu. Jego właścicielem jest klient (nie bank), ubezpieczenie jest w gestii klienta (oczywiście w przypadku kradzieży sprzętu, raty kredytu muszą być nadal spłacane), który spłaca kapitał i odsetki oraz amortyzuje zakupiony sprzęt.

Ten produkt jest zbliżony do pożyczki medycznej, natomiast podstawową jego różnicą jest cena. Pożyczka medyczna, czy leasing, w przypadku których  finansujący zabezpiecza się na urządzeniu, są znacznie tańsze niż kredyt niezabezpieczony.

Wybór źródła finansowania

zależy od celu, który dana firma chce osiągnąć. Także od tego czy dany klient jest podatnikiem podatku VAT, czy też nie. Z mojego 20-letniego doświadczenia na rynku usług finansowych mogę stwierdzić, że firmy z branży medycznej i kosmetologicznej najczęściej wybierały pożyczkę medyczną. Nie należy się tutaj sugerować nazwą tego produktu. Jest on stosowany dla danej grupy urządzeń medycznych, kosmetologicznych i pokrewnych, a nie wyłącznie dla lekarzy

Podsumowując, na koniec 2018 roku firmy leasingowe sfinansowały sprzęty medyczne na łączną kwotę 1,07 mld PLN versus 796,81 mln PLN w roku 2017. Natomiast za pierwszą połowę 2019 roku zostało już sfinansowane 462,9 mln PLN sprzętu medycznego. Biorąc pod uwagę fakt, że IV kwartał każdego roku jest zawsze najbardziej efektywny, szacuje się przekroczenie wyniku za rok 2018. Potwierdza to zatem intensywny wzrost inwestycji w urządzenia medyczne i kosmetologiczne w Polsce.

Wybór źródła finansowania zależy od celu, który dana firma chce osiągnąć oraz od tego czy dany klient jest podatnikiem podatku VAT, czy też nie. 

Wybierając sposób sfinansowania planowanego zakupu zawsze warto poradzić się u ekspertów znających wady i zalety wszystkich proponowanych przez rynek rozwiązań. Porady takie można uzyskać nawet drogą telefoniczną, mailową, czy przez facebook.

Agnieszka Żurek

Właścicielka MEDFinansowanie www.medfi.pl, ekspert w branży usług finansowych, absolwentka finansów i bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, menadżer z 20-letnim doświadczeniem w instytucjach finansowych, także jako członek zarządu, odpowiedzialna za wdrożenie projektów i procedur oceny ryzyka dla branży medycznej w spółce leasingowej.

Facebook Instagram Youtube Spotify