Ubezpieczenia OC

Zachęcamy do zapoznania się z wyjątkową ofertą  na rynku branży estetycznej w Polsce!

Ubezpieczyciel -  Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia przygotował specjalną ofertę dedykowaną naszym Klientom.
Zadbaj o swoje bezpieczeństwo!

Kliknij w konkretny rodzaj ubezpieczenia, który Cię interesuje i dowiedz się więcej:

ZAPOZNAJ SIĘ Z TREŚCIĄ OŚWIADCZENIA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH W SPRAWIE UBEZPIECZENIA - FIRMY LABRISK - AGENCJI WYŁĄCZNEJ ERGO HESTII.

OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Maria Tomaszewska-Pestka przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LABRISK MARIA TOMASZEWSKA-PESTKA NIP 5861609337, REGON 221556982. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z administratorem danych osobowych:

a) pod adresem Gdynia, ul. Świętojańska 53/6

b) pod adresem e-mail: maria.tomaszewska-pestka@labrisk.pl

2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu przygotowania oferty ubezpieczenia, prawnie uzasadnionych interesów administratora, dla celów marketingowych.

3. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do przygotowania oferty ubezpieczenia, marketingu, informowanie o oferowanych produktach ubezpieczeniowych przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024812, NIP 5850001690, REGON 002892238

4. Dane osobowy mogą zostać przekazane innym podmiotom działającym z upoważnienia i polecenia administratora danych osobowych.

5. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają w związku z przetwarzaniem następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych;

b) prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych;

c) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

d) prawo do przenoszenia danych osobowych;

e) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;

f) prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem;

6. Podanie danych osobowych jest konieczne do przygotowania oferty ubezpieczenia. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przygotowania oferty ubezpieczenia.

7. W przypadku przygotowania oferty ubezpieczenia dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu przygotowania oferty lub też do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia.”