Dermatic.pl Aesthetic Business

portal informacyjno-branżowy ISSN 2719-7980

Uchodźcy z Ukrainy w pracy w Polsce – krok po kroku (cz. 2)

, ten tekst przeczytasz w: 8 minuty
Założenie działalności gospodarczej, kody PKD w branży beauty, badania lekarskie
Aby móc prowadzić w Polsce działalność gospodarczą konieczne jest wyrobienie nr PESEL. Numer ten umożliwia także uzyskanie szeregu innych świadczeń. Wobec tego każdy obywatel Ukrainy, objęty specustawą, powinien zacząć swoje pierwsze urzędowe sprawy, od nadania numeru PESEL. Należy pamiętać, aby wnioskiem objąć także dzieci.

Pierwszą część artykułu czytaj TUTAJ

adwokat Marta Szybiak-Kędzia

Identyfikator użytkownika profilu zaufanego jest tworzony automatycznie i przekazywany osobie wnioskującej.

Jak zarejestrować działalność w Polsce?

Wszelkich istotnych informacji na temat rejestrowania i zakładania działalności w Polsce znajdziesz pod adresem: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00120#12

Pamiętaj, że aby zarejestrować działalność online musisz posiadać Profil Zaufany i oczywiście nr PESEL.

Jak zarejestrować działalność online?

Aby założyć działalność gospodarczą online należy założyć konto na portalu biznes.gov.pl . W tym celu korzysta się z elektronicznego kreatora wniosku.

Wystarczy zaznaczyć właściwe opcje, które dotyczą wnioskodawcy lub wpisać dane zgodnie z poleceniami kreatora. A system sam przygotuje wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców oraz zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS i urzędu skarbowego.

O takie dane zapyta Państwa kreator:

 • imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia;
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości;
 • PESEL, jeśli masz obywatelstwo polskie lub został ci nadany;
 • wszystkie posiadane obywatelstwa;
 • numer NIP i REGON, jeśli zostały nadane;
 • adres zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą;
 • nazwę zakładanej działalności gospodarczej;
 • nazwę skróconą;
 • kody PKD;
 • liczbę pracowników, których planujesz zatrudnić;
 • datę rozpoczęcia działalności;
 • informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą;
 • dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce Twojego zamieszkania.

Jeżeli numery NIP i REGON dotychczas nie zostały Państwu nadane, to wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców będzie jednocześnie wnioskiem o ich nadanie. NIP i REGON zostaną automatycznie uzupełnione we wpisie po kilku dniach.

Jakie kody PKD dotyczą działalności w branży beauty?

Poniżej podajemy kody PKD dla najbardziej popularnych rodzajów działalności w branży beauty:

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne to kod 96.02.Z

Podklasa ta obejmuje:

 • mycie, obcinanie i układanie, czesanie, suszenie, farbowanie, prostowanie włosów, wykonywanie trwałej ondulacji oraz podobne czynności świadczone dla mężczyzn i kobiet;
 • golenie i przycinanie brody;
 • masaż twarzy, manicure i pedicure, robienie makijażu itp.;
 • pozostałe zabiegi kosmetyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji peruk, sklasyfikowanej w 3299Z;
 • działalności salonów tatuażu i piercingu, sklasyfikowanej w 9609Z

Kod ten będzie właściwy w zakresie prowadzenia np.:

 • salonu fryzjerskiego,
 • salonu kosmetycznego,
 • kosmetyki mobilnej,
 • stylizacji paznokci,
 • wizażu,
 • przedłużania rzęs
alt="praca dla uchodźców z Ukrainy w Polsce"
Polina Yanchuk/shutterstock.com

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana to kod 96.09.Z

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność astrologiczną i spirytystyczną;
 • działalność biur towarzyskich, biur matrymonialnych;
 • działalność agencji hostess;
 • działalność usługową związaną z opieką nad zwierzętami domowymi w zakresie wyżywienia, pielęgnowania, strzyżenia, pilnowania i tresury;
 • wyłapywanie bezpańskich zwierząt;
 • działalność organizacji badających genealogię;
 • działalność salonów tatuażu i piercingu;
 • usługi czyścibutów, portierów, pracowników wyznaczonych do parkowania samochodów itp.;
 • dorabianie kluczy;
 • działalność samoobsługowych maszyn na monety, takich jak: automaty fotograficzne, wagi, urządzenia do mierzenia ciśnienia krwi, szafki na monety itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności weterynaryjnej, sklasyfikowanej w 7500Z;
 • eksploatacji automatów do gier hazardowych i automatów do pozostałych gier na monety, sklasyfikowanej w 9200Z;
 • eksploatacji pralek samoobsługowych na monety, sklasyfikowanej w 9601Z.

Kod ten będzie właściwy również dla usług obejmujących makijaż permanentny.

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej to kod 96.04.Z

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność usługowa łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mająca na celu poprawę samopoczucia.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • masaży i terapii leczniczych, sklasyfikowanych w 8690A;
 • działalności klubów i obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (centra fitness) i kulturystyce, sklasyfikowanej w 9313Z.

Działalność paramedyczna to kod 86.90.D

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność paramedyczną prowadzoną w takich dziedzinach jak: irydologia, homeopatia, akupunktura, akupresura itp. Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie ogólne, specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, prywatne gabinety oraz w domu pacjenta. Działalność ta może być prowadzona także w obiektach zapewniających zakwaterowanie, ale innych niż szpitale.
 • Z tego kodu PKD korzystać może podolog.

Działalność fizjoterapeutyczna to kod 86.90.A 

Podklasa ta obejmuje:

 • indywidualną lub zespołową działalność fizjoterapeutów, prowadzoną w takich dziedzinach jak: diagnostyka fizjoterapeutyczna, fizykoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa itp. Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie (ogólne, przyszpitalne, medycyny pracy, przy domach pomocy społecznej), specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, prywatne gabinety oraz w domu pacjenta. Działalność ta może być prowadzona także w obiektach zapewniających zakwaterowanie, ale innych niż szpitale.

Tu znajdziecie Państwo pozostałe kody PKD. Tam też dowiecie się, jakie usługi objęte są konkretnym rodzajem działalności.

https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd

Kiedy nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej?

Działalność gospodarcza to działalność zorganizowana, mająca charakter zarobkowy, prowadzona w sposób ciągły i we własnym imieniu. Nie zawsze jednak istnieje konieczność jej rejestrowania.

Możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej bez konieczności jej zarejestrowania. Tym wyjątkiem objęta jest działalność, która przynosi niski poziom przychodów. Działalność taka, mimo że spełnia przesłanki ze zdania pierwszego nie jest uznawana za działalność gospodarczą.

Działalność nierejestrowa (nierejestrowana lub nieewidencjonowana) to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, którą można prowadzić:

 • jeżeli przychody z Twojej działalności w żadnym miesiącu 2021 roku nie przekroczą kwoty 1400 zł, a w 2022 roku – kwoty 1505 zł  (50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia) oraz
 • w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat) nie wykonywałeś lub nie wykonywałaś działalności gospodarczej.

Co do zasady, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej liczone jest jak jej niewykonywanie. Stąd można prowadzić działalność nierejestrową, nawet jeśli ma się zarejestrowaną działalność, ale w ostatnich 60 miesiącach była ona zawieszona.

Od wymogu niewykonywania działalności gospodarczej w ostatnich 60 miesiącach istnieje jeden wyjątek. Działalność w tym okresie nie mogła być zarejestrowana w CEIDG. 

W praktyce oznacza to, że jeżeli działalność gospodarcza była wykonywana poza granicami Polski, to nie ma to wpływu na prawo do wykonywania działalności nierejestrowej w Polsce.

Tu znajdziecie Państwo więcej informacji na ten temat:

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00115

W tym między innymi jakie korzyści przynosi prowadzenie działalności nierejestrowej, jakie są obowiązki w związku z prowadzeniem takiej działalności, jak obliczyć, czy przychód nie przekracza limitów itp.

Czy aby prowadzić działalność w branży beauty muszę posiadać orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych (tzw. książeczka sanepidowska)?

Książeczka sanepidowska to określenie potoczne. Formalnie już nie istnieje, została zastąpiona orzeczeniem lekarskim do celów sanitarno-epidemiologicznych. Orzeczenie takie poprzedzone jest badaniem, w którego skład wchodzą badanie lekarskie, badania laboratoryjne oraz dodatkowe badania i konsultacje specjalistyczne. Wykonywane w ramach nadzoru epidemiologicznego w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej. W skrócie orzeczenie ma potwierdzić, że badany jest w dobrym stanie zdrowia i nie jest zarażony chorobą zakaźną.

Zgodnie z przepisami obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, nieposiadające aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do wykonywania tych prac. Takimi osobami będą osoby, które wykonują zabiegi i inne usługi kosmetyczne czy estetyczne.

Jak je zdobyć?
alt="praca dla uchodźców z Ukrainy w Polsce"
_everything possible/shutterstock.com

Jeżeli jesteście Państwo lub macie być pracownikami salonu kosmetycznego czy salonu medycyny estetycznej, wówczas to Państwa pracodawca zadba o wszelkie formalności związane ze skierowaniem Państwa na badania.

Jeżeli zakładacie własną działalność możecie uzyskać orzeczenie na Wasz wniosek. Badanie sanitarno-epidemiologiczne jest wówczas wykonywane na Państwa wniosek. Aby je wykonać należy udać się do placówki sanitarno-epidemiologicznej (Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej).

Osoba poddająca się badaniu wskazuje jakiego rodzaju prac ma dotyczyć badanie sanitarno-epidemiologiczne i wydawane na jego podstawie orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych. Po wykonaniu badań i odebraniu ich wyników należy udać się do lekarza medycyny pracy. Jeżeli uzna on na podstawie wyników i własnego badania, że stan zdrowia wnioskodawcy jest odpowiedni, wystawi wówczas orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne.

Pod linkiem więcej informacji na ten temat: https://www.gov.pl/web/gis/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-wykonywania-badan-do-celow-sanitarno-epidemiologicznych-w-tym-na-potrzeby-osob-pracujacych-z-zywnoscia-w-zwiazku-z-trwajaca-pandemia-covid-19

A co po 23 sierpnia 2023 r.? Możliwość przedłużenia pobytu

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub był uznawany za legalny na podstawie specustawy, udziela się – na jego wniosek – zezwolenia na pobyt czasowy.

Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy obywatel Ukrainy składa nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu, a nie później niż w okresie 18 miesięcy od dnia 24 lutego 2022 r. Wniosek złożony przed upływem 9 miesięcy od dnia wjazdu wojewoda pozostawia bez rozpoznania.

Zezwolenia na pobyt czasowy udziela wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy w dniu złożenia wniosku. Zmiana miejsca pobytu obywatela Ukrainy nie wpływa na właściwość miejscową wojewody.

Obywatel Ukrainy, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

Wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty przez obywatela Ukrainy

Od dnia 24 lutego 2022 r., przez okres 18 miesięcy – niezależnie od trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – obywatelowi Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, można udzielić zgody na wykonywanie zawodu lekarza albo zgody na wykonywanie zawodu lekarza dentysty oraz przyznać warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza albo warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, jeżeli spełnia warunki:

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty;
 3. wykazuje nienaganną postawę etyczną;
 4. posiada dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli dyplom lub jego duplikat jest zalegalizowany przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dyplom; albo na dyplomie lub jego duplikacie umieszczono albo dołączono do dokumentu apostille, jeżeli dyplom został wydany przez uprawniony organ właściwy dla państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 938), na którego terytorium lub w którego systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dyplom.

Obywatel Ukrainy, który posiada zgodę na wykonywanie zawodu lekarza albo zgodę na wykonywanie zawodu lekarza dentysty oraz warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza albo warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty wydane na podstawie art. 7 ust. 9-22 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, może wykonywać zawód również poza podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19 w przypadku:

 1. zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego oraz zniesienia stanu epidemii lub
 2. braku wyodrębnienia podmiotów leczniczych przeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19.

Więcej na ten temat pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/ukraina/informacja-nt-zasad-ubiegania-sie-o-wizy-przez-cudzoziemcow-chcacych-wykonywac-zawody-medyczne

Pozostała pomoc i korzyści ze specustawy

Wszystkie rodziny objęte specustawą mogą korzystać ze wsparcia w postaci wszelkich świadczeń:

Tam, gdzie będzie liczony dochód, nie wlicza się dochodu osoby z rodziny przebywającej poza RP. Dodatkowo każdy obywatel Ukrainy, do którego ma zastosowanie specustawa – jeżeli został wpisany do rejestru PESEL – otrzyma jednorazowe świadczenie w postacie 300 zł na osobę. Osoby te muszą złożyć wniosek o wypłatę takiego świadczenia.

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny zgodnie ze specustawą (nie dotyczy posiadaczy Karty Polaka), prawo do świadczeń – o których mowa wyżej – ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Nie wcześniej niż od miesiąca, w którym obywatel ten został wpisany do rejestru PESEL. A w przypadku świadczeń przysługujących na dziecko – również dziecko zostało wpisane do tego rejestru.

Wniosek o przyznanie świadczeń zawiera numer PESEL wnioskodawcy oraz – jeżeli występuje – rodzaj, serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy. A w przypadku świadczeń przysługujących na dziecko – numer PESEL dziecka oraz – jeżeli występuje – rodzaj, serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy.

[1] https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250

Przydatne informacje zamieszczone na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115

Pod tymi linkami znajdują się informacje na temat:

Punkt przyjmowania wniosków PESEL na Stadionie Narodowym

Nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy

Profil zaufany

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Świadczenie wychowawcze

Zameldowanie

Rejestracja pojazdu

Wyrejestrowanie pojazdu

Prawo jazdy

Przewóz pieniędzy przez granicę

OC graniczne lub zielona karta dla obywateli Ukrainy

Pomoc prawna

Opiekun tymczasowy

Informacja dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi (psy, koty, fretki)

Pomoc dla zwierząt towarzyszących uchodźcom z Ukrainy

Ułatwienia dla kierowców z Ukrainy

Przydatne linki:

https://warszawa19115.pl/-/legalizacja-pobytu-w-polsce-dla-obywateli-ukrainy – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie wjazdu i legalizacji pracy (także po ukraińsku)

Infolinia Urzędu ds. Cudzoziemców dot. pomocy dla obywateli Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej: +48 47 721 75 75 

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ – Urząd do Spraw Cudzoziemców – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Strona Urzędu ds. Cudzoziemców: https://www.gov.pl/web/granica/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-i-zasady-przekraczania-granicy

Marta Szybiak-Kędzia

Adwokat procesualista, specjalistka z zakresu zarządzania ryzykiem prawnym, w szczególności w obszarach ochrony danych osobowych i nieosobowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz third party management. Jest autorką szkoleń zwiększających świadomość ochrony danych osobowych i nieosobowych w przedsiębiorstwach.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook Instagram Youtube Spotify