Dermatic.pl Aesthetic Business

Covid-19 – przypominamy zasady i ograniczenia (gospodarka, rekreacja, sanatoria)

, ten tekst przeczytasz w: 3 minuty
Przypominamy ostatnią grupę przepisów określających zasady zachowania zbiorowego w czasie wciąż występującej i ostatnio nasilającej się znów epidemii SARS-CoV-2. Dotyczących wybranych dziedzin gospodarki, sportu i rekreacji oraz sanatoriów i uzdrowisk. Pamiętajmy, że zasady te obowiązują do 30 września.

oprac. Barbara Kielczyk

Gospodarka

Handel – sklepy budowlane, meblowe, galerie handlowe są otwarte w ścisłym reżimie sanitarnym. Obowiązuje także limit osób – maks. 1 os. na 10 m2.

Gastronomia – w lokalach gastronomicznych może być maksymalnie 75 proc. obłożenia. Obowiązuje dystans między stolikami. Zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m. Chyba, że znajduje się między nimi przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.

Identyczne zasady dotyczą restauracji hotelowych.

Salony fryzjerskie i kosmetyczne są otwarte i mogą działać w ścisłym reżimie sanitarnym.

Hotele wznowiły działalność. Obowiązuje limit gości – maksimum 75 proc. obłożenia hotelu.

Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw covid-19 oraz zorganizowanych grupy dzieci i młodzieży poniżej 12 roku życia.

Sport i rekreacja

Siłownie, kluby i centra fitness, baseny oraz aquaparki, stoki narciarskie

Siłownie, kluby fitness, solaria działają w reżimie sanitarnym. Obowiązuje limit osób – maks. 1 osoba na 10 m2.

alt="covid-19 rekreacja"
Dziurek/shutterstock.com

Otwarte są również baseny, aquaparki i obiekty sportowe zamknięte, przy zachowaniu maks. 75 proc. obłożenia obiektu. Udostępnia się publiczności nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie. A w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.

Podczas zajęć i wydarzeń sportowych, poza obiektami sportowymi, obowiązuje limit do 500 osób.

Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw covid-19.

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe

Uprawianie sportu na krytych obiektach sportowych możliwe jest przy maks. 50 proc. obłożeniu (z widownią).

Wydarzenia sportowe w obiektach na świeżym powietrzu odbywają się z udziałem maks. 50 proc. publiczności.

Zwolnienie z obowiązku kwarantanny dla uczestników międzynarodowych zawodów sportowych

Zwolnienie z obowiązku kwarantanny dla osób spoza UE dotyczy:

  • zawodników,
  • członków sztabu szkoleniowego,
  • lekarzy, fizjoterapeutów,
  • sędziów,
  • akredytowanych dziennikarzy.

Zwolnienie dotyczy osób, które biorą udział w zawodach organizowanych przez:

  • międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski,
  • międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do federacji sportowej
  • polski związek sportowy.

Z kwarantanny zostają zwolnieni zawodnicy kadry narodowej polskich związków sportowych, członkowie sztabu szkoleniowego, lekarze, fizjoterapeuci i sędziowie sportowi, powracających do Rzeczypospolitej Polskiej z zawodów organizowanych przez międzynarodową federację. Od 12 lutego te osoby będą także zwolnione z kwarantanny po powrocie ze zgrupowań zagranicznych.

Pełny katalog osób zwolnionych z kwarantanny znajduje się w rozporządzeniu.

Ważne! Osoby, które przekraczają polską granicę, muszą przedstawić Straży Granicznej pismo wystawione przez organizatora zawodów sportowych. Może to być także – poświadczony przez właściwy w danym sporcie polski związek sportowy – dokument zawierający dane dotyczące odbywania się zawodów sportowych, ich terminu oraz charakteru uczestnictwa.

alt="covid-19 rekreacja"
Lobachad/shutterstock.com
Sanatoria, uzdrowiska, rehabilitacja

Zasady obowiązują w całym kraju.

Wznowiono działalność uzdrowiskową. Warunkiem rozpoczęcia stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym, czy turnusu leczniczo-profilaktycznego będzie negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Albo zaszczepienie się przeciw covid-19.

Materiał musi być pobrany w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Za testy nie trzeba płacić.

Przepisy te obowiązują do odwołania.

Facebook Instagram Youtube Spotify