Dermatic.pl Aesthetic Business

Covid-19 – przypominamy zasady i ograniczenia (życie społeczne)

venome cellulit 1200x300
, ten tekst przeczytasz w: 4 minuty
Epidemia SARS-CoV-2 znów przybiera na sile. Tymczasem do końca września obowiązują zasady i ograniczenia w życiu społecznym wprowadzone pod koniec czerwca.

oprac. Barbara Kielczyk

Wydarzenia kulturalne

Muzea i galerie sztuki funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym. Obowiązuje w nich limit osób – 1 os. na 10 m2.

Także Kina funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym. Sale kinowe mogą być zapełnione w maks. 75 proc. miejsc. Konieczne jest zakrywanie w nich ust i nosa.

W teatrach, operach i filharmoniach rozróżniamy sytuacje, gdy spektakle odbywają się bądź na świeżym powietrzu, bądź w pomieszczeniach.

W obu przypadkach widownia może być zapełniona w maks. 75 proc. Odległości pomiędzy widzami lub słuchaczami wynosi 1,5 m. Na świeżym powietrzu w wydarzeniu może wziąć udział nie więcej niż 250 osób. Limitem nie objęte są jednak osoby w pełni zaszczepione przeciw covid-19.

W pomieszczeniach należy zapewnić, aby przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 jego powierzchni. Konieczne jest zakrywanie ust i nosa.

Prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice jest dopuszczalne na otwartym powietrzu oraz w pomieszczeniach, pod warunkiem udziału nie więcej niż 75 proc. uczestników. Uczestnicy muszą realizować nakaz zakrywania ust i nosa.

Koncerty i widowiska cyrkowe

Możemy już prowadzić działalność koncertową w pomieszczeniach zamkniętych pod następującymi warunkami:

alt="ograniczenia covid-19"
Mihai Borza/shutterstock.com
  • udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej 75 proc. liczby miejsc,
  • zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni oraz zapewnienia aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 metrów kwadratowych,
  • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa.

Koncerty i widowiska cyrkowe mogą być organizowane w plenerze pod następującymi warunkami:

  • udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej 75 proc. liczby miejsc,
  • zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób. Do limitu 250 osób nie będą wliczane osoby zaszczepione przeciw covid-19,
  • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze zakrywali usta i nos.

Parki rozrywki na świeżym powietrzu wznowiły działalność przy maksimum 75 proc. obłożeniu.

Biblioteki mają możliwość udostępniania zbiorów, pod warunkiem przebywania w bibliotece nie więcej niż 1 osoby na 10 m² powierzchni, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację o limicie osób.

Prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na organizacji spotkań i wydarzeń jest dopuszczalne w pomieszczeniach, pod warunkiem zapewnienia:

  • udziału nie więcej niż 15 osób, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami;
  • aby uczestnicy zakrywali usta i nos.

Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.

W całym kraju komunikacją publiczną można przewozić – w tym samym czasie – nie więcej osób niż 100 proc. obłożenia.

Obowiązuje limit osób w miejscach kultu religijnego – maks. 75 proc. obłożenia. Rząd rekomenduje też odprawianie ceremonii na świeżym powietrzu. Limit uczestników nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw covid-19.

Zgromadzenia i spotkania

We wszystkich typach zgromadzeń może uczestniczyć maks. 150 osób. Uczestnicy mają obowiązek zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

alt="ograniczenia covid-19"
kandl stock/shutterstock.com

W imprezach i spotkaniach organizowanych na świeżym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej może uczestniczyć maks. 150 osób.  Obowiązuje dystans między stolikami; zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m. Chyba, że znajduje się między nimi przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika. Do limitu nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw covid-19.

Wesela, komunie, konsolacje i inne uroczystości oraz przyjęcia okolicznościowe można organizować imprezy okolicznościowej na zewnątrz oraz wewnątrz (np. w restauracji). Obowiązuje limit osób – maks. 150. Tego typu wydarzenia mogą odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym. Tu również obowiązuje dystans między stolikami; zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m. Chyba, że oddzielone są przegrodą o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika. Tu również do limitu nie brane są pod uwagę osoby w pełni zaszczepione przeciw covid-19. 

W klubach nocnych, dyskotekach i inne miejscach do tańczenia w ramach reżimu sanitarnego obowiązuje limit – maks. 150 osób, nie licząc osób w pełni zaszczepionych.

Targi, kongresy i konferencje mogą być organizowane z zachowaniem limitu – 1 osoba na 10 m2.

W nauczaniu wszyscy uczniowie wrócili do nauczania stacjonarnego.

Także żłobki i przedszkola są otwarte i sprawują opiekę nad dziećmi.

Granice i ruch międzynarodowy
alt="ograniczenia covid-19"
Pradpriew/shutterstock.com

Na stronie Straży Granicznej możemy sprawdzić kto może wjechać do Polski.

Ważne! Obecnie nie obowiązuje zakaz w ruchu lotniczym.

Pamiętaj! Osoby podróżujące spoza Unii Europejskiej, spoza strefy Schengen oraz spoza Turcji nie mają możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48h po powrocie do Polski. Taka możliwość dopuszczona jest dopiero po 7 dniach. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne do systemu teleinformatycznego.

Ważne! Osoby, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny.

Od 17 lipca osoba przekraczająca granicę państwową RP samolotem – przed dokonaniem odprawy – musi wypełnić kartę lokalizacji podróżnego.

Wstrzymane jest natomiast przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym, z przekraczaniem granicy Polski.

Pobierz materiały edukacyjne
Facebook Instagram Youtube Spotify