Dermatic.pl Aesthetic Business

portal informacyjno-branżowy ISSN 2719-7980

Osocze bogatopłytkowe – stymulator naprawy tkanek

, ten tekst przeczytasz w: 6 minuty
Czym jest osocze bogatopłytkowe (PRP) i jak ono działa? Na wstępie zacznijmy od zrozumienia samej istoty zabiegu z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego, która polega na tzw. ,,oszukaniu” organizmu. Czyli wywołaniu takiej reakcji, jak np. przy uszkodzeniu tkanek. Następuje silna stymulacja procesów naprawczych tkanek, przypominająca procesy przy zranieniach.

dr n. med. Izabela Załęska

Wstrzyknięte osocze jest niczym ,,stymulator” dla komórek, które tym samym zmuszamy do efektywniejszej pracy, w stosunku do normalnego funkcjonowania.

Odbudowa skóry następuje dzięki tzw. autologicznej terapii komórkowej.

Aby proces przebiegł pomyślnie, podczas wstrzyknięcia musi nastąpić uwalnianie czynników wzrostu z płytek krwi. Aktywatorem takim może być już pierwszy kontakt z kolagenem. Sam uraz, czyli wykorzystanie iniekcji, podgrzanie tkanek organizmu do odpowiedniej temperatury, ale także substancje chemiczne takie jak np. chlorek wapnia oraz promieniowanie UV.

Osocze jest głównym składnikiem krwi i stanowi 55% jej objętości. Leukocyty oraz trombocyty zajmują poniżej 1% objętości, natomiast ponad 44% stanowią erytrocyty.

Nie skuteczne byłoby samo wsmarowanie osocza w skórę, chyba, że po zabiegu zaplanujemy terapię wykorzystującą frakcjonowanie skóry.

Zabieg z wykorzystaniem osocza to zabieg autologiczny, czyli taki, który polega na pozyskaniu preparatu z własnego organizmu. Osocze jest głównym składnikiem krwi i stanowi 55% jej objętości. Leukocyty oraz trombocyty zajmują poniżej 1% objętości, natomiast ponad 44% stanowią erytrocyty.

Osocze ma płynną postać, a w jego skład wchodzą głównie:
 woda, glukoza, hormony, białka, tłuszcze, sole mineralne, witaminy. Ponadto inne składniki odżywcze i produkty przemiany materii.

Zabiegowi z wykorzystaniem osocza – potocznie nazywanym „wampirzym liftingiem” – przypisujemy wiele właściwości, m.in. regenerujące i odmładzające. Zabieg ten najczęściej przeznaczony jest dla skór dojrzałych, które utraciły swoją sprężystość i jędrność. Skór z widocznymi zmarszczkami i zaburzeniami pigmentacyjnymi oraz w terapii m.in blizn potrądzikowych. Ponadto zabiegi oparte o tę innowacyjną technologię znalazły zastosowanie w terapii łysienia o różnym podłożu. Także rozstępów, w problemach ze skórą naczyniową, gdzie zauważono znaczną poprawę ustępującego rumienia, przez odbudowę skóry wraz ze zmniejszeniem jej reaktywności.

Mechanizm działania

Po odwirowaniu i wstrzyknięciu osocza do tkanek rozpoczyna się proces degranulacji ziarnistości alfa w płytkach krwi.

Niektórzy specjaliści stosują przed wstrzyknięciem PRP chlorek wapnia dodany do koncentratu. Jego działanie polega na aktywacji płytek krwi. Nie jest to jednak konieczne, ponieważ samo ukłucie i kontakt płytek z fibroblastami oraz kolagenem powoduje aktywację płytek krwi i uwolnienie czynników wzrostu. W większości uwalniane są w ciągu pierwszej godziny. Czynniki wzrostu po przejściu przez błonę komórkową natychmiast wiążą się z błonami komórkowymi, z którymi sąsiadują w miejscach receptorowych.

Receptory, zwane transbłonowymi aktywują drogę sygnalizacji wewnątrzkomórkowej, która z kolei wpływa na aktywność odpowiednich genów.

Płytki krwi wydzielają dodatkowe ilości czynników wzrostu przez około 7 dni. Trombocyt po upływie tego czasu obumiera, a funkcje naprawcze przejmują makrofagi. 
Ważne, aby pamiętać, że czynniki wzrostu nie przenikają do komórek. Dzięki temu nie mają wpływu na DNA tych komórek.

Czynniki wzrostu

Trombocyty, wytwarzane w szpiku kostnym biorą udział w procesie krzepnięcia krwi oraz magazynują czynniki wzrostu. Do tej pory w płytkach krwi wykazano obecność ponad 30 czynników wzrostu. Do najważniejszych należą: transformujący czynnik wzrostu (TGF), czynnik wzrostu fibroblastów (FGF), płytkopochodny czynnik wzrostu (PDGF), czynnik wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF), insulinopodobny czynnik wzrostu (IGF) oraz nabłonkowy czynnik wzrostu (EGF).

Czynniki te wykazują działanie przypominające białka, które zostają uwolnione z płytek krwi podczas procesu gojenia. Inicjuje to wiele procesów regeneracyjnych, jak w czasie gojenia.

Konkretne czynniki wzrostu stymulują różnicowanie i namnażanie komórek naskórka. Pobudzają też angiogenezę, polepszają syntezę składników macierzy zewnątrzkomórkowej. Dochodzi również do pobudzenia komórek macierzystych skóry w strefie Grenza. Następuje wzmożona proliferacja i różnicowanie się komórek warstwy podstawnej naskórka w komórki różnych warstw skóry.

PRP jest zabiegiem biokompatybilnym, ponieważ zachodzi całkowita zgodność tkankowa. Organizm nie atakuje składników własnych, naturalnych, których zadaniem jest pobudzanie do odnowy tkanek.

Przeprowadzone badania wykazały również ochronną rolę PRP dla niszczonego metaloproteinazami kolagenu. Wyniki badań histologicznych po upływie 12 miesięcy od wstrzyknięcia potwierdzają wzrost produkcji kolagenu typu III i IV, stymulację fizjologicznych procesów regeneracyjnych oraz stymulację proliferacji fibroblastów. Skutkuje to odnową i regeneracją zarówno skóry właściwej, jak i tkanki podskórnej.

Podsumowując podwyższone stężenie czynników wzrostu (czyli wyższe niż normalnie występujące w naszych organizmach), aktywuje biologiczne procesy tj.:

 • chemotaksji,
 • angiogenezy,
 • proliferacji,
 • różnicowania.
Wskazania do zabiegu

Działanie osocza bogatopłykowego doskonale oddaje działanie poszczególnych czynników wzrostu, zatem zabiegi z jego wykorzystaniem stosuje się w celu poprawy kondycji oraz wyglądu skóry m.in. aby uzyskać:

alt="osocze"
zinovskaya – stock.adobe.com

Zabieg świetnie się sprawdza dla skór:

 • wysuszonych,
 • bez napięcia,
 • z oznakami zmęczenia oraz zaburzonym kolorytem.

Jest znakomitym rozwiązaniem dla klientów:

 • poszukujących naturalnych produktów,
 • z ryzykiem wystąpienia alergii,
 • z problemem wypadania włosów,
 • zmagających się z bliznami potrądzikowymi.
Przeciwwskazania do zabiegu

Pomimo zminimalizowania wystąpienia alergii, nietolerancji oraz innych reakcji immunologicznych, w związku z pochodzeniem autologicznym elementów składowych otrzymywanych w PRP, występują przeciwwskazania do zabiegu. Należy do nich zaliczyć:

 • choroby krwi:

– posocznica,

– krytyczna małopłytkowość,

– zespoły dysfunkcji płytek,

– niedobór fibrynogenu,

– niestabilność hemodynamiczna,

 • występowanie nowotworów (białaczka, szpiczak) oraz okresu co najmniej 5 lat od zakończenia leczenia,
 • ciąża i laktacja,
 • leczenie antykoagulantami,
 • ostre zakażenia wirusowe,
 • zakażenie HIV,
 • zaburzenia krzepliwości krwi,
 • schorzenia wątroby: ostre zapalenie, marskość,
 • ostre stany chorób wynikające z autoagresji.

Pomimo zminimalizowania wystąpienia alergii, nietolerancji oraz innych reakcji immunologicznych, w związku z pochodzeniem autologicznym elementów składowych otrzymywanych w PRP, występują przeciwwskazania do zabiegu.

Metoda pozyskiwania PRP

Przygotowanie preparatu rozpoczyna się od pobrania ok. 8–24 ml krwi żylnej klienta do specjalnych próbówek. Zawierają one antykoagulant w postaci cytrynianu sodu lub w postaci cytrynianu dekstrozy. Ma on za zadanie zapobieganie krzepnięciu krwi i hamowanie agregacji płytek.

Jest to nieduża ilość krwi, bo dla przykładu do badań standardowych oddaje się ok. 10 ml krwi.

Na tym etapie kluczowym elementem jest używanie certyfikowanych zestawów, a nie zwykłych próbówek IVD, wykorzystywanych do badań laboratoryjnych.

Następnie krew odwirowywana jest w dwóch rodzajach wirówek: kątowej lub horyzontalnej. W wirówce kątowej próbówka wirowana jest pod kątem 20-30 stopni, a w horyzontalnej – poziomo. Kluczowym elementem jest tu działanie siły dośrodkowej. W wirówce horyzontalnej działa ona równolegle do osi probówki. Według specjalistów może to decydować o ostatecznej lepszej jakości uzyskanego materiału.

alt="osocze"
romaset- stock.adobe.com

Proces odwirowania ma za zadanie oddzielenie elementów morfotycznych i osocza. Składniki znajdujące się we krwi posiadają różny ciężar właściwy. Dlatego pod wpływem siły odśrodkowej przez wirowanie można uzyskać 3 frakcje.

Erytrocyty znajdują się na samym dnie próbówki, ponieważ są najcięższe. Osocze, które jest lżejsze przemieszcza się na samą górę. A między tymi dwiema warstwami znajduje się warstwa leukocytarno płytkowa.

Podczas procesu wirowania ważne jest, aby nie zachodziło ono zbyt szybko, by w trakcie nie doszło do uszkodzenia płytek krwi, które są delikatne i wrażliwe na urazy mechaniczne, wysoką lub niską temperaturę. Wspomniane czynniki mogą doprowadzić do zniszczenia trombocytów, defragmentację lub przedwczesną aktywację A to w konsekwencji spowoduje zmniejszenie efektywności zabiegu. Proces odwirowanie jest także procesem powodującym zagęszczenie płytek krwi.

Uzyskana koncentracja może być nawet kilkukrotnie wyższa. Zagęszczenie płytek krwi, a tym samym czynników wzrostu odpowiada za korzystny wpływ PRP na tkanki.

Zalety stosowania PRP

Zabiegi z użyciem osocza bogatopłytkowego są polecane dla klientów w każdym wieku. PRP jest bardzo skutecznym i popularnym zabiegiem, ponieważ nie zmienia rysów twarzy i daje narastające, naturalne efekty działania. Technologia z wykorzystaniem własnych płytek krwi świetnie sprawdza się w terapii prewencyjnej oraz w niwelowaniu pierwszych oznak starzenia.

Przede wszystkim zabieg jest bezpieczny, ponieważ wykorzystuje się składniki krwi klienta, co ogranicza ryzyko alergii i pomaga zredukować ryzyko infekcji.

Jest również zabiegiem biokompatybilnym, ponieważ zachodzi całkowita zgodność tkankowa. Organizm nie atakuje składników własnych, naturalnych, których zadaniem jest pobudzanie do odnowy tkanek.Osocze pozyskane z krwi klienta przywraca funkcje fizjologiczne komórek, wpływa na regenerację tkanek.

PRP a I-PRF

Różnica zabiegu z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego w stosunku do zabiegu z wykorzystaniem fibryny bogatopłytkowej polega między innymi na różnym czasie uwolnienia czynników wzrostu. W przypadku osocza bogatopłytkowego, płytki krwi szybko uwalniają czynniki wzrostu w bardzo dużej ilości. Natomiast w przypadku fibryny bogatopłytkowej, funkcjonalne, nieaktywowane, nienaruszone trombocyty, zamknięte są w trójwymiarowej strukturze fibryny. To gwarantuje przedłużone uwalnianie czynników wzrostu. Czynniki wzrostu, które uwalniane są wolniej, dłużej stymulują procesy naprawcze. Efekty zabiegowe są efektywniejsze, gdyż dochodzi do silniejszych procesów naprawczych tkanek. Ponadto w preparatach zawierających fibrynę znajdują się nie tylko czynniki wzrostu i płytki krwi. Również komórki innego pochodzenia, jak np. mezenchymalne komórki macierzyste, wpływające pozytywnie na procesy regeneracyjne tkanek organizmu.

Dzięki tym cechom, efekty zabiegowe w postaci ,,odmładzania” skóry są uznane za skuteczniejsze.

Czynniki wzrostu, które uwalniane są wolniej (fibryna bogatopłytkowa I-PRF), dłużej stymulują procesy naprawcze i efekty zabiegowe są efektywniejsze, gdyż dochodzi do silniejszych procesów naprawczych tkanek.

Kiedy PRP, a kiedy I-PRF

Decyzja zabiegowa oczywiście należy do terapeuty, ale uznano, że najwłaściwszym kierunkiem będzie:

dr n. med. Izabela Załęska

Międzynarodowa ekspertka w dziedzinie kosmetologii, specjalistka z zakresu kosmetologii estetycznej, medycznej i leczniczej, trenerka, wykładowczyni akademicka.

Facebook Instagram Youtube Spotify